Αυτοτελές Τμήμα Ελέγχου Ποιότητας, Έρευνας και Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης

Υπάγεται απευθείας στο Διοικητή του Νοσοκομείου. Περιλαμβάνει το Τμήμα Ελέγχου Ποιότητας, Έρευνας και Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης.

Νέα & Ανακοινώσεις
Κανονισμός Αποβλήτων
Παρασκευή, 4 Δεκεμβρίου 2015 Υπηρεσίες

Κανονισμός Λοιμώξεων
Παρασκευή, 4 Δεκεμβρίου 2015 Υπηρεσίες