Διαιτολογίας - Διατροφής

Υπό την εποπτεία του τμήματος διατροφής παρασκευάζονται καθημερινά περίπου τριακόσιες μερίδες καλύπτοντας τις γενικές και ειδικές διατροφικές ανάγκες των ασθενών του Γ.Ν. Καβάλας. Οι δίαιτες που παρέχονται στους ασθενείς είναι η τακτική, ελαφρά, γαστρική, ηπατοπαθούς, παγκερατίτιδα, άλιπη, διαβητικά κλπ.
Σε συνεργασία με την επιτροπή παραλαβής τροφίμων γίνεται ο ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος των Α΄ υλών, ενώ παρακολουθείται όλη η διαδικασία παρασκευής και διανομής φαγητού για την τήρηση των κανόνων υγιεινής. Στο Γ.Ν. Καβάλας χρησιμοποιείται σύστημα κεντρικής μεριδοποίησης του φαγητού των ασθενών διασφαλίζοντας την υγιεινή κατάσταση αλλά και όμορφη παρουσίαση.

Προσωπικό
Προϊστάμενος
Βάρναλης Άγγελος
Τ.Ε. Διαιτολογίας
Σταφίδου Κυριακή
Στοιχεία Επικοινωνίας
Γραφείο Προϊσταμένου
2513501885

 

Όροφος
-1