Κτιριακός Εξοπλισμός-Εγκαταστάσεις

Παλαιές Εγκαταστάσεις

nos_old_s800x.jpgTo Γενικό Νοσοκομέιο Καβάλας στο παρελθόν ήταν εγκατεστημένο σε τέσσερα κτίρια, με χιλιομετρική απόσταση μεταξύ του κεντρικού κτιρίου και των τριών παραρτημάτων  περί τα τρία χιλιόμετρα. Αυτό, καθιστούσε δύσκολη την ομαλή λειτουργία των κλινικών σε ότι έχει να κάνει με τον καταμερισμό ευθυνών και αρμοδιοτήτων του προσωπικού. Απαιτούνταν διπλάσιος αριθμός νοσηλευτικού και παραϊατρικού προσωπικού αφού έπρεπε να βγαίνουν οι βάρδιες σε κλινικές και τμήματα που απέχουν μεταξύ τους σημαντικά και όφειλαν να είναι σε ετοιμότητα όλο το εικοσιτετράωρο. Το κεντρικό κτίριο κτίσθηκε το 1954, το Παράρτημα Α΄ το 1925, περιήλθε όμως στη δικαιοδοσία του Νοσοκομείου το 1983, το Παράρτημα Β΄ το 1975 και το Ψυχιατρικό τμήμα ενηλίκων το 1990. Οι εγκαταστάσεις στεγασμένης επιφάνειας όλων των κτιρίων εκτείνονταν σε επιφάνεια 16.852,2m2.

nos_old_d800x.jpgΟι δραστηριότητες του Νοσοκομείου αναπτύχθηκαν σημαντικά και σε πολλές περιπτώσεις απρογραμμάτιστα, προκαλώντας σοβαρές δυσλειτουργίες που σαν αποτέλεσμα είχαν την άμεση ανάγκη αναδιοργάνωσης. Τα κτίρια λόγω παλαιότητας απαιτούσαν μεγάλες συντηρήσεις τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό τους, έτσι ώστε να βρίσκονται σε όσο το δυνατόν καλύτερη κατάσταση μέχρι την μεταφορά στο καινούριο κτίριο του Νοσοκομείου.

Νέες εγκαταστάσεις

Το νέο νοσοκομείο Καβάλας θεμελιώνεται στις αρχές του Φεβρουαρίου 2004, στην περιοχή Βασιλάκη του Αγ. Σίλα Καβάλας. Οι εργασίες ανέγερσης ολοκληρώθηκαν το 2010, και η μετακόμιση από τα παλαία κτίρια έγινε στις 03 Ιουλίου 2010. Ο λειτουργικός σχεδιασμός του έγινε με βασικό χαρακτηριστικό την ελαχιστοποίηση των οριζόντιων διατμηματικών διαδρομών. Η επιφάνεια του οικοπέδου είναι 70.838m2 σύμφωνα με τους τίτλους κτίσης, ενώ σύμφωνα με την τελευταία τοπογραφική καταμέτρηση είναι Ε=60.338m2. Δυτικά συνορεύει με την Νέα Εγνατία Οδό Θεσσαλονίκης-Αλεξανδρούπολης και προς βορρά με περιφερειακή οδό που οδηγεί στην πόλη της Καβάλας. Το οικόπεδο έχει έντονες κλίσεις και το κτίριο τοποθετείται στο σημείο που το έδαφος έχει την ομαλότερη επιφάνεια, καλύπτωντας έκταση 8215,04m2. Τα θυρωρεία καλύπτουν επιπλέον 28,88m2 φέρνοντας την κάλυψη του οικοπέδου σε ποσοστό 13,7%.

panornos_956.jpg Το κτιριακό συγκρότημα αποτελείται από δύο κτίρια διαφορετικών υψών, συνδεδεμένα μεταξύ τους κεντρικά με ένα κτίριο που περιλαμβάνειτον κύριο κόμβο κατακόρυφων επικοινωνιών μέσω των ανελκυστήρων κοινού και προσωπικού. Το όλο συγκρότημα αναπτύσσεται εκατέρωθενδιαγωνίου (κατά 45ο) άξονα συμμετρίας. Με βάση την κλίση του οικοπέδου, το Νοσοκομείο είναι προσβάσιμο ισογείως σε δύο επίπεδα, στις στάθμες -1 και 0. Η στάθμη -2 είναι σε όλη της την επιφάνεια υπόγεια. Μεταξύ του Νοσοκομείου και των εισόδων δημιουργείται χώρος στάθμευσης 130 αυτοκινήτων, ενώ στο Ανατολικό τμήμα του οικοπέδου διαμορφώνεται και δεύτερο parking προσπελάσιμο από τον περιφερειακό δρόμο, 125 θέσεων. Οι θέσεις περιλαμβάνουν 9 θέσεις για ΑΜΕΑ.

Η συνολική επιφάνεια του κτιρίου φτάνει τα 37504,11m2, των αιθρίων 352,4m2 ενώ ο όγκος είναι 131279,76m3.

Φωτογραφίες
image
Κάτοψη Οικοπέδου