Νοσηλευτική Υπηρεσία

Η Νοσηλευτική Υπηρεσία ακολουθεί την ίδια δομή με την Ιατρική Υπηρεσία, και απαρτίζεται από έξι (6) Τομείς. 
  Νοσηλευτική Υπηρεσία

Φωτογραφίες
image
Νοσηλευτική Υπηρεσία - Αναλυτικά