Στατιστικά Στοιχεία

Στην παρούσα σελίδα μπορέιτε να βρείτε στατιστικά στοιχεία που αφορούν το Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας, τόσο για την τρέχουσα περίοδο όσο και για τα περασμένα έτη, όπως αυτά αναρτώνται στην επίσημη Ιστοσελίδα του δικτύου BiForms. Διαλέξτε την υποκατηγορία που σας ενδιαφέρει από το μένού αριστερά.