Τομέας Ψυχικής Υγείας

Κύριος στόχος είναι η έγκαιρη παρέμβαση, διάγνωση και θεραπεία όλου του φάσματος των ψυχιατρικών και ψυχολογικών προβλημάτων με παράλληλο σχεδιασμό εξατομικευμένης ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, ώστε το άτομο να μη φύγει από την κοινότητα και να μην απομακρυνθεί από το φυσικό του περιβάλλον (οικογένεια, εκπαίδευση, εργασία κλπ). Επιμέρους στόχοι περιλαμβάνουν την λειτουργική διασύνδεση με πρωτοβάθμιους φορείς υγείας (Π.Φ.Υ., την πρόληψη σε ευρύ ηλικιακό φάσμα, μέσα από την εφαρμογή πρότυπων θεραπευτικών προγραμμάτων, την οργάνωση και υλοποίηση μονάδων υποδοχής και νοσηλείας εκτάκτων και επειγόντων περιστατικών, την οργάνωση και λειτουργία ενδιάμεσων δομών διάγνωσης και θεραπευτικής αντιμετώπισης ψυχικών διαταραχών, αλλά και αποκατάστασης στο επίπεδο της κοινότητας. Επιπλέον ασχολείται με την οργάνωση και λειτουργία πλήρους και ολοκληρωμένου συστήματος παροχής υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής υποστήριξης στην κοινότητα και κάνει follow up στο πλαίσιο της οργάνωσης και λειτουργίας συμβουλευτικής υπηρεσίας ενηλίκων.

Διαθέτει 23 κλίνες

 

Στοιχεία Επικοινωνίας
Επιστημονικά Υπεύθυνος Τομέα
Χαλούδη Αργυρώ, Δ/ντρια
Επιστημονικά Υπεύθυνος
του Κέντρου Ψυχικής Υγείας
Γκαμπαερίδης Οτάρι, Επιμ. Α'
Τηλέφωνο
2513501634


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Τομείς / Τμήματα