Εργαστηριακός Τομέας

Ο Εργαστηριακός Τομέας του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας απαρτίζεται από τις ακόλουθες κλινικές, τμήματα ή μονάδες:

  • Αιματολογικό
  • Αιμοδοσίας
  • Ακτινοδιαγνωστικό
  • Βιοπαθολογικό
  • Βιοχημικό
  • Κυτταρολογικό
  • Παθολογικής Ανατομικής και Ιατροδικαστικής
  • Πυρηνικής Ιατρικής
  • Φαρμακευτικό
Στοιχεία Επικοινωνίας
Επιστημονικά Υπεύθυνη Τομέα
Μούχλια Αθανασία, Δ/ντρια Ιατρικής Βιοπαθολογίας
Τηλέφωνο
2513501850
Υποδοχή-Γραμματεία-Αρχείο
2513501800