Ασφαλιστικά Ταμεία

Στατιστικά τριμήνων 2023 για τα ασφαλιστικά ταμεία των ασθενών που νοσηλεύθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας. Παρακαλώ επιλέξτε την αντίστοιχη καρτέλα ή επιλέξτε τα στοιχεία περασμένων ετών από από τα περιεχόμενα της σελίδας

Α' Τρίμηνο 2023
Κλινική Κλίνες Συνολ. Εισαγωγές ΕΟΠΥΥ ΙΔΙΩΤΗΣ ΑΛΛΑ
Α'ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ 28 175 163 1 11
Α'ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ 18 245 225 2 18
Α'ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 18        
Β'ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ 29 409 363 0 46
Β'ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ 21 234 204 2 28
ΒΡΑΧΕΙΑ ΠΑΘ. 6 1116 981 3 132
ΒΡΑΧΕΙΑ ΧΕΙΡ. 2 806 693 3 110
ΒΡΑΧΕΙΑ ΨΥΧ 1 11 7 0 4
Β'ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 20 399 354 2 43
ΘΕΡΜΟΚΥΤΙΔΑ 4 63 51 0 12
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ 22 279 260 1 18
ΜΑΙΕΥΤ./ΓΥΝ. 23 184 144 1 39
ΜΕΘ ΚΑΡΔ. 6 43 38 0 5
ΜΕΣ.ΑΝΑΙΜΙΑ 3 110 106 0 4
ΜΕΘ 9 1 1 0 0
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ 8 103 86 0 17
ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 18 95 82 0 13
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ 11 103 93 0 10
ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ 13 893 796 0 97
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ 27 299 272 1 26
ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ 16 185 169 1 15
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ 12 617 573 0 44
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ 19 261 193 0 68
ΠΡΟΩΡΑ 6 8 8 0 0
ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ 12 73 67 0 6
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ 18 53 31 0 22
Ω.Ρ.Λ. 10 97 76 0 21
ΣΥΝΟΛΑ 380 6862 6036 17 809


Σημείωση 1η: Οι πρώην κάτοχοι βιβλιαρίων απορίας έχουν ενταχθεί στο νόμο ανασφαλίστων [Ν. 4368/2016], οπότε συμπεριλαμβάνονται στην κατηγορία "Άλλα", για τα έτη από 2017 και μετά.

Σημείωση 2η: Από το έτος 2012 τα περισσότερα ασφαλιστικά ταμεία εντάχθηκαν σταδιακά στον ΕΟΠΥΥ.

Β' Τρίμηνο 2023
Κλινική Κλίνες Συνολ. Εισαγωγές ΕΟΠΥΥ ΙΔΙΩΤΗΣ ΑΛΛΑ
Α'ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ 28 176 164 0 12
Α'ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ 18 134 121 1 12
Α'ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 18        
Β'ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ 29 402 353 3 46
Β'ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ 21 211 192 2 17
ΒΡΑΧΕΙΑ ΠΑΘ. 6 1245 1065 9 171
ΒΡΑΧΕΙΑ ΧΕΙΡ. 2 768 625 5 138
ΒΡΑΧΕΙΑ ΨΥΧ 1 18 15 0 3
Β'ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 20 455 385 3 67
ΘΕΡΜΟΚΥΤΙΔΑ 4 62 44 0 18
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ 22 290 260 0 30
ΜΑΙΕΥΤ./ΓΥΝ. 23 203 158 1 44
ΜΕΘ ΚΑΡΔ. 6 57 47 0 10
ΜΕΣ.ΑΝΑΙΜΙΑ 3 100 100 0 0
ΜΕΘ 9 0 0 0 0
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ 8 86 69 0 17
ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 18 108 88 0 20
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ 11 120 100 0 20
ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ 13 1051 963 0 88
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ 27 319 277 3 39
ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ 16 313 268 1 44
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ 12 585 551 2 32
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ 19 197 147 7 43
ΠΡΟΩΡΑ 6 4 3 0 1
ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ 12 73 69 0 4
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ 18 62 31 0 31
Ω.Ρ.Λ. 10 129 104 1 24
ΣΥΝΟΛΑ 380 7168 6199 38 931


Σημείωση 1η: Οι πρώην κάτοχοι βιβλιαρίων απορίας έχουν ενταχθεί στο νόμο ανασφαλίστων [Ν. 4368/2016], οπότε συμπεριλαμβάνονται στην κατηγορία "Άλλα", για τα έτη από 2017 και μετά.

Σημείωση 2η: Από το έτος 2012 τα περισσότερα ασφαλιστικά ταμεία εντάχθηκαν σταδιακά στον ΕΟΠΥΥ.

Γ' Τρίμηνο 2023
Κλινική Κλίνες Συνολ. Εισαγωγές ΕΟΠΥΥ ΙΔΙΩΤΗΣ ΑΛΛΑ
Α'ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ          
Α'ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ          
Α'ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ          
Β'ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ          
Β'ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ          
ΒΡΑΧΕΙΑ ΠΑΘ.          
ΒΡΑΧΕΙΑ ΧΕΙΡ.          
ΒΡΑΧΕΙΑ ΨΥΧ          
Β'ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ          
ΘΕΡΜΟΚΥΤΙΔΑ          
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ          
ΜΑΙΕΥΤ./ΓΥΝ.          
ΜΕΘ ΚΑΡΔ.          
ΜΕΣ.ΑΝΑΙΜΙΑ          
ΜΕΘ          
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ          
ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ          
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ          
ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ          
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ          
ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ          
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ          
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ          
ΠΡΟΩΡΑ          
ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ          
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ          
Ω.Ρ.Λ.          
ΣΥΝΟΛΑ          


Σημείωση 1η: Οι πρώην κάτοχοι βιβλιαρίων απορίας έχουν ενταχθεί στο νόμο ανασφαλίστων [Ν. 4368/2016], οπότε συμπεριλαμβάνονται στην κατηγορία "Άλλα", για τα έτη από 2017 και μετά.

Σημείωση 2η: Από το έτος 2012 τα περισσότερα ασφαλιστικά ταμεία εντάχθηκαν σταδιακά στον ΕΟΠΥΥ.

Δ' Τρίμηνο 2023
Κλινική Κλίνες Συνολ. Εισαγωγές ΕΟΠΥΥ ΙΔΙΩΤΗΣ ΑΛΛΑ
Α'ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ          
Α'ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ          
Α'ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ          
Β'ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ          
Β'ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ          
ΒΡΑΧΕΙΑ ΠΑΘ.          
ΒΡΑΧΕΙΑ ΧΕΙΡ.          
ΒΡΑΧΕΙΑ ΨΥΧ          
Β'ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ          
ΘΕΡΜΟΚΥΤΙΔΑ          
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ          
ΜΑΙΕΥΤ./ΓΥΝ.          
ΜΕΘ ΚΑΡΔ.          
ΜΕΣ.ΑΝΑΙΜΙΑ          
ΜΕΘ          
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ          
ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ          
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ          
ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ          
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ          
ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ          
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ          
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ          
ΠΡΟΩΡΑ          
ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ          
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ          
Ω.Ρ.Λ.          
ΣΥΝΟΛΑ          


Σημείωση 1η: Οι πρώην κάτοχοι βιβλιαρίων απορίας έχουν ενταχθεί στο νόμο ανασφαλίστων [Ν. 4368/2016], οπότε συμπεριλαμβάνονται στην κατηγορία "Άλλα", για τα έτη από 2017 και μετά.

Σημείωση 2η: Από το έτος 2012 τα περισσότερα ασφαλιστικά ταμεία εντάχθηκαν σταδιακά στον ΕΟΠΥΥ.

Προηγούμενα Έτη

Ημέρες Νοσηλείας με βάση το Ταμείο Ασφάλισης των ασθενών του Νοσοκομείου, για την περίοδο 2001-2022

2001
Κλινική Συνολ. Εισαγωγές ΙΚΑ ΟΓΑ ΔΗΜΟΣΙΟ ΙΔΙΩΤΗΣ ΑΠΟΡΙΑΣ ΑΛΛΑ
Α'ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ 2674 1386 787 208 68 191 630
Α'ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ 955 448 336 52 40 72 381
Α'ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 1288 644 287 95 48 159 642
Β'ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ 2055 1057 611 114 43 181 1105
Β'ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ 1356 678 514 46 31 75 136
ΒΡΑΧΕΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ 1015 557 186 66 26 159 1230
ΒΡΑΧΕΙΑ ΧΕΙΡ. 55 30 12 2 0 10 73
ΒΡΑΧΕΙΑ ΨΥΧ 2 0 1 0 0 1 15
Β'ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 1587 775 389 115 37 225 615
ΘΕΡΜΟΚΥΤΙΔΑ 36 22 5 2 1 5 31
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ 1108 538 404 58 12 80 20
ΜΑΙΕΥΤ./ΓΥΝ. 1532 636 358 102 99 112 346
ΜΕΘ ΚΑΡΔ. 505 255 159 34 4 45 8
ΜΕΣ.ΑΝΑΙΜΙΑ 239 75 95 24 0 45 1
ΜΕΘ             1
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ 390 172 135 19 16 35 161
ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 674 226 303 49 12 76 41
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ 1530 817 524 53 28 93 222
ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ             0
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ 999 479 304 59 29 107 432
ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ 2217 1052 758 140 66 174 202
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ 1429 672 614 72 10 49 34
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ 1552 765 187 156 112 267 929
ΠΡΟΩΡΑ 223 112 34 9 21 32 132
ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ 592 270 253 17 7 43 34
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ 369 131 117 20 62 33 151
Ω.Ρ.Λ. 623 298 150 64 25 66 207
Σύνολα 25005 12095 7523 1576 797 2335 7779
2002
Κλινική Συνολ. Εισαγωγές ΙΚΑ ΟΓΑ ΔΗΜΟΣΙΟ ΙΔΙΩΤΗΣ ΑΠΟΡΙΑΣ ΑΛΛΑ
Α'ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ 3087 1616 836 278 68 252 37
Α'ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ 1082 492 398 50 43 87 12
Α'ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 1253 656 261 91 39 161 45
Β'ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ 2077 1139 571 104 62 148 53
Β'ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ 1806 863 625 127 66 116 9
ΒΡΑΧΕΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ 1658 947 265 131 50 210 55
ΒΡΑΧΕΙΑ ΧΕΙΡ. 80 39 21 6 2 7 5
ΒΡΑΧΕΙΑ ΨΥΧ             0
Β'ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 1611 744 366 141 45 246 69
ΘΕΡΜΟΚΥΤΙΔΑ 71 38 7 3 5 14 4
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ 1164 567 424 57 18 78 20
ΜΑΙΕΥΤ./ΓΥΝ. 1567 620 418 87 100 113 229
ΜΕΘ ΚΑΡΔ. 566 304 170 29 10 47 6
ΜΕΣ.ΑΝΑΙΜΙΑ 212 56 83 23 0 50 0
ΜΕΘ             0
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ 413 183 118 19 21 57 15
ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 671 230 284 41 28 66 22
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ 1613 890 530 49 30 93 21
ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ             0
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ 1171 588 362 68 28 102 23
ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ 2052 1107 648 100 37 122 38
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ 1563 686 685 89 21 66 16
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ 1666 868 183 153 109 282 71
ΠΡΟΩΡΑ 276 141 42 14 28 38 13
ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ 730 356 282 36 15 35 6
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ 419 163 108 21 83 41 3
Ω.Ρ.Λ. 561 303 114 50 13 66 15
Σύνολα 27369 13596 7801 1767 921 2497 787
2003
Κλινική Συνολ. Εισαγωγές ΙΚΑ ΟΓΑ ΔΗΜΟΣΙΟ ΙΔΙΩΤΗΣ ΑΠΟΡΙΑΣ ΑΛΛΑ
Α'ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ 3295 1701 931 284 69 267 43
Α'ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ 1106 483 425 62 25 102 9
Α'ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 1361 667 338 97 33 167 59
Β'ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ 2187 1193 613 113 56 149 63
Β'ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ 1955 939 672 128 63 128 25
ΒΡΑΧΕΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ 1572 841 249 136 46 252 48
ΒΡΑΧΕΙΑ ΧΕΙΡ. 37 24 6 1 0 5 1
ΒΡΑΧΕΙΑ ΨΥΧ 458 229 41 28 119 37 4
Β'ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 1569 737 334 137 37 243 81
ΘΕΡΜΟΚΥΤΙΔΑ 72 42 7 4 3 15 1
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ 1261 629 432 69 20 99 12
ΜΑΙΕΥΤ./ΓΥΝ. 1400 602 320 72 107 123 176
ΜΕΘ ΚΑΡΔ. 530 263 177 33 8 42 7
ΜΕΣ.ΑΝΑΙΜΙΑ 216 59 85 22 0 50 0
ΜΕΘ             0
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ 428 174 131 28 27 58 10
ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 203 78 81 17 9 14 4
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ 1657 907 527 71 31 98 23
ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ 0           0
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ 1317 635 406 70 22 142 42
ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ 2156 1134 676 115 44 147 40
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ 1692 798 713 83 18 61 19
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ 1403 651 175 159 84 284 50
ΠΡΟΩΡΑ 243 128 29 14 15 50 7
ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ 952 493 342 44 18 42 13
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ 1005 342 242 68 201 139 13
Ω.Ρ.Λ. 624 307 161 43 20 75 18
Σύνολα 28699 14056 8113 1898 1075 2789 768
2004
Κλινική Συνολ. Εισαγωγές ΙΚΑ ΟΓΑ ΔΗΜΟΣΙΟ ΙΔΙΩΤΗΣ ΑΠΟΡΙΑΣ ΑΛΛΑ
Α'ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ 2919 1592 809 205 51 228 34
Α'ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ 1192 549 413 66 37 115 12
Α'ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 1302 633 316 84 40 170 59
Β'ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ 2402 1326 655 133 53 182 53
Β'ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ 1898 898 593 137 121 115 34
ΒΡΑΧΕΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ 1989 1076 362 154 55 260 82
ΒΡΑΧΕΙΑ ΧΕΙΡ. 62 36 10 2 3 8 3
ΒΡΑΧΕΙΑ ΨΥΧ 1507 872 47 212 224 128 24
Β'ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 1568 755 359 144 46 210 54
ΘΕΡΜΟΚΥΤΙΔΑ 161 75 22 16 15 28 5
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ 1484 766 461 89 26 120 22
ΜΑΙΕΥΤ./ΓΥΝ. 1443 556 299 103 106 104 275
ΜΕΘ ΚΑΡΔ. 546 309 148 35 14 29 11
ΜΕΣ.ΑΝΑΙΜΙΑ 214 93 60 23 0 38 0
ΜΕΘ 5 1 1 1 2 0 0
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ 465 196 142 34 33 55 5
ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 222 84 82 28 6 19 3
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ 1760 909 573 89 43 117 29
ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ             0
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ 1349 620 447 72 38 138 34
ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ 2372 1253 771 160 46 102 40
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ 1666 800 662 86 16 81 21
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ 1450 701 165 157 87 273 67
ΠΡΟΩΡΑ 182 89 25 8 11 42 7
ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ 1026 485 382 47 16 81 15
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ 491 171 97 36 106 65 16
Ω.Ρ.Λ. 606 307 133 53 18 79 16
Σύνολα 30281 15152 8034 2174 1213 2787 921
2005
Κλινική Συνολ. Εισαγωγές ΙΚΑ ΟΓΑ ΔΗΜΟΣΙΟ ΙΔΙΩΤΗΣ ΑΠΟΡΙΑΣ ΑΛΛΑ
Α'ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ 3279 1734 1022 188 74 221 40
Α'ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ 1263 588 443 57 50 112 13
Α'ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 1395 671 367 107 24 173 53
Β'ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ 2182 1168 633 113 45 162 61
Β'ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ 2104 1018 722 99 87 148 30
ΒΡΑΧΕΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ 2308 1285 417 193 40 307 66
ΒΡΑΧΕΙΑ ΧΕΙΡ. 95 42 21 3 2 24 3
ΒΡΑΧΕΙΑ ΨΥΧ 1646 939 47 207 133 320 0
Β'ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 1564 783 345 128 29 221 58
ΘΕΡΜΟΚΥΤΙΔΑ 89 33 20 9 7 19 1
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ 1573 793 480 97 16 154 33
ΜΑΙΕΥΤ./ΓΥΝ. 1506 571 312 109 119 88 307
ΜΕΘ ΚΑΡΔ. 521 275 160 25 10 43 8
ΜΕΣ.ΑΝΑΙΜΙΑ 208 90 63 25 0 30 0
ΜΕΘ 1 0 0 0 0 1 0
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ 556 267 159 40 24 59 7
ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 265 113 90 30 15 14 3
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ 1852 961 599 101 43 114 34
ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ             0
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ 1512 644 527 116 30 157 38
ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ 2123 1097 705 130 42 136 13
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ 1570 753 667 81 11 45 13
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ 1679 880 224 133 90 301 51
ΠΡΟΩΡΑ 257 126 37 19 9 54 12
ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ 1134 593 365 54 19 74 29
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ 523 205 120 35 113 39 11
Ω.Ρ.Λ. 576 291 118 49 17 85 16
Σύνολα 31781 15920 8663 2148 1049 3101 900
2006
Κλινική Συνολ. Εισαγωγές ΙΚΑ ΟΓΑ ΔΗΜΟΣΙΟ ΙΔΙΩΤΗΣ ΑΠΟΡΙΑΣ ΑΛΛΑ
Α'ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ 3259 1790 999 194 33 200 43
Α'ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ 1147 481 471 34 68 82 11
Α'ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 1238 579 317 85 38 162 57
Β'ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ 2196 1143 660 131 42 170 50
Β'ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ 2080 928 793 117 50 163 29
ΒΡΑΧΕΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ 2290 1269 422 152 50 314 83
ΒΡΑΧΕΙΑ ΧΕΙΡ. 85 39 21 9 2 12 2
ΒΡΑΧΕΙΑ ΨΥΧ 1558 810 73 201 139 335 0
Β'ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 1459 725 301 134 41 206 52
ΘΕΡΜΟΚΥΤΙΔΑ 2 2 0 0 0 0 0
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ 1584 846 482 79 20 114 43
ΜΑΙΕΥΤ./ΓΥΝ. 1463 521 366 87 83 106 300
ΜΕΘ ΚΑΡΔ. 479 247 140 37 12 36 7
ΜΕΣ.ΑΝΑΙΜΙΑ 212 71 65 37 0 39 0
ΜΕΘ 14 8 4 1 0 0 1
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ 490 226 127 31 34 62 10
ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 261 94 90 29 18 23 7
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ 1921 959 622 106 57 137 40
ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ             0
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ 1440 625 536 96 41 110 32
ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ 2177 1145 652 179 31 112 58
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ 1695 838 691 91 7 56 12
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ 1503 759 226 104 83 275 56
ΠΡΟΩΡΑ 367 167 82 17 19 64 18
ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ 1283 617 425 77 29 102 33
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ 380 150 93 27 83 20 7
Ω.Ρ.Λ. 571 275 118 64 12 86 16
Σύνολα 31154 15134 8776 2119 992 2986 967
2007
Κλινική Συνολ. Εισαγωγές ΙΚΑ ΟΓΑ ΔΗΜΟΣΙΟ ΙΔΙΩΤΗΣ ΑΠΟΡΙΑΣ ΑΛΛΑ
Α'ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ 3422 1849 1055 253 30 118 117
Α'ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ 1100 534 390 47 43 32 54
Α'ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 1265 587 320 98 28 92 140
Β'ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ 1996 1037 626 130 28 87 88
Β'ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ 2108 1056 696 122 53 80 101
ΒΡΑΧΕΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ 1969 1109 383 144 30 159 144
ΒΡΑΧΕΙΑ ΧΕΙΡ. 65 38 10 4 1 7 5
ΒΡΑΧΕΙΑ ΨΥΧ 1604 813 97 102 231 253 108
Β'ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 1253 605 291 103 29 106 119
ΘΕΡΜΟΚΥΤΙΔΑ 1 1 0 0 0 0 0
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ 1501 809 448 86 30 59 69
ΜΑΙΕΥΤ./ΓΥΝ. 1326 496 291 78 94 66 301
ΜΕΘ ΚΑΡΔ. 427 230 120 28 5 18 26
ΜΕΣ.ΑΝΑΙΜΙΑ 224 60 66 61 0 6 31
ΜΕΘ 7 1 5 0 0 0 1
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ 489 230 126 35 35 23 40
ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 245 103 80 20 11 14 17
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ 1966 997 633 106 43 115 72
ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ             0
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ 1487 681 522 93 32 93 66
ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ 1962 1091 495 175 27 83 91
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ 1553 728 661 84 5 53 22
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ 1332 611 222 103 66 175 155
ΠΡΟΩΡΑ 328 150 56 19 21 49 33
ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ 1174 534 407 57 48 56 72
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ 370 135 82 29 84 19 21
Ω.Ρ.Λ. 462 238 100 36 12 43 33
Σύνολα 29636 14723 8182 2013 986 1806 1926
2008
Κλινική Συνολ. Εισαγωγές ΙΚΑ ΟΓΑ ΔΗΜΟΣΙΟ ΙΔΙΩΤΗΣ ΑΠΟΡΙΑΣ ΑΛΛΑ
Α'ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ 3289 1788 989 221 54 96 141
Α'ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ 1206 622 339 67 45 37 96
Α'ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 1177 565 317 93 33 68 101
Β'ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ 1906 969 591 100 41 98 107
Β'ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ 2113 1187 590 122 46 72 96
ΒΡΑΧΕΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ 1670 946 296 109 35 132 152
ΒΡΑΧΕΙΑ ΧΕΙΡ. 80 43 14 7 1 4 11
ΒΡΑΧΕΙΑ ΨΥΧ 1579 809 161 61 219 224 105
Β'ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 1314 653 299 118 26 89 129
ΘΕΡΜΟΚΥΤΙΔΑ 1 0 0 0 0 1 0
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ 1536 774 484 110 26 60 82
ΜΑΙΕΥΤ./ΓΥΝ. 1265 453 312 53 58 56 333
ΜΕΘ ΚΑΡΔ. 381 203 101 38 4 15 20
ΜΕΣ.ΑΝΑΙΜΙΑ 218 57 74 52 0 2 33
ΜΕΘ 6 4 0 1 1 0 0
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ 617 328 131 40 34 23 61
ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 253 121 78 10 11 7 26
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ 2014 1065 589 122 58 110 70
ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ             0
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ 1569 655 595 121 27 74 97
ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ 1815 883 589 133 24 89 97
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ 1694 748 744 97 12 41 52
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ 1498 704 231 145 47 148 223
ΠΡΟΩΡΑ 350 170 64 14 10 57 35
ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ 1329 573 532 77 25 44 78
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ 347 124 81 41 59 21 21
Ω.Ρ.Λ. 544 268 116 50 14 37 59
Σύνολα 29771 14712 8317 2002 910 1605 2225
2009
Κλινική Συνολ. Εισαγωγές ΙΚΑ ΟΓΑ ΔΗΜΟΣΙΟ ΙΔΙΩΤΗΣ ΑΠΟΡΙΑΣ ΑΛΛΑ
Α'ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ 3568 1981 1070 199 58 101 159
Α'ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ 1362 698 428 69 36 69 62
Α'ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 1217 565 317 104 37 69 125
Β'ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ 1768 938 583 83 25 70 69
Β'ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ 1900 998 545 119 40 91 107
ΒΡΑΧΕΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ 1006 580 182 73 18 61 92
ΒΡΑΧΕΙΑ ΧΕΙΡ. 45 24 8 2 0 9 2
ΒΡΑΧΕΙΑ ΨΥΧ 1720 999 126 119 214 168 94
Β'ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 1405 705 307 126 38 98 131
ΘΕΡΜΟΚΥΤΙΔΑ 0 0 0 0 0 0 0
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ 1583 837 492 81 24 84 65
ΜΑΙΕΥΤ./ΓΥΝ. 1232 469 263 74 63 43 320
ΜΕΘ ΚΑΡΔ. 341 184 97 21 7 13 19
ΜΕΣ.ΑΝΑΙΜΙΑ 243 70 107 43 0 6 17
ΜΕΘ 26 11 12 1 1 0 1
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ 687 339 168 61 28 25 66
ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 224 110 67 17 5 4 21
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ 2025 1058 626 129 41 99 72
ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ             0
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ 1707 690 705 120 40 75 77
ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ 1707 866 521 154 16 60 90
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ 1680 721 777 83 17 51 31
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ 1394 636 215 136 54 147 206
ΠΡΟΩΡΑ 410 202 76 16 17 63 36
ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ 1593 730 587 89 34 56 97
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ 336 114 82 33 55 24 28
Ω.Ρ.Λ. 610 327 144 47 12 29 51
Σύνολα 29789 14852 8505 1999 880 1515 2038
2010
Κλινική Συνολ. Εισαγωγές ΙΚΑ ΟΓΑ ΔΗΜΟΣΙΟ ΙΔΙΩΤΗΣ ΑΠΟΡΙΑΣ ΑΛΛΑ
Α'ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ 2993 1655 798 233 43 106 158
Α'ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ 1046 520 358 51 35 35 47
Α'ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 1221 590 308 121 19 62 121
Β'ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ 1711 851 598 97 26 79 60
Β'ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ 1844 965 560 119 41 64 95
ΒΡΑΧΕΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ 2360 1331 460 142 41 203 183
ΒΡΑΧΕΙΑ ΧΕΙΡ. 269 130 43 29 3 35 29
ΒΡΑΧΕΙΑ ΨΥΧ 1822 1059 128 83 224 159 169
Β'ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 1260 563 310 148 10 111 118
ΘΕΡΜΟΚΥΤΙΔΑ 1 0 0 0 0 1 0
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ 1856 960 583 113 23 95 82
ΜΑΙΕΥΤ./ΓΥΝ. 1302 487 291 97 64 49 314
ΜΕΘ ΚΑΡΔ. 226 125 66 7 3 9 16
ΜΕΣ.ΑΝΑΙΜΙΑ 266 89 109 43 0 3 22
ΜΕΘ 20 10 8 0 0 0 2
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ 647 341 135 48 34 20 69
ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 214 100 62 14 12 8 18
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ 1909 1012 581 125 54 85 52
ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ 431 206 139 35 23 14 14
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ 1382 574 575 71 35 61 66
ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ 1452 759 440 104 12 49 88
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ 1666 785 720 86 15 36 24
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ 1065 470 155 113 33 137 157
ΠΡΟΩΡΑ 431 215 71 17 8 91 29
ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ 1654 750 618 106 33 61 86
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ 348 140 81 26 58 24 19
Ω.Ρ.Λ. 553 305 112 43 15 33 45
Σύνολα 29949 14992 8309 2071 864 1630 2083
2011
Κλινική Συνολ. Εισαγωγές ΙΚΑ ΟΓΑ ΔΗΜΟΣΙΟ ΙΔΙΩΤΗΣ ΑΠΟΡΙΑΣ ΑΛΛΑ
Α'ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ 2378 1199 708 185 6 31 249
Α'ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ 829 421 226 47 6 36 93
Α'ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 1396 627 322 151 23 30 243
Β'ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ 2085 1017 694 140 13 33 188
Β'ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ 1812 854 452 187 9 59 521
ΒΡΑΧΕΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ 3997 2075 906 278 48 89 601
ΒΡΑΧΕΙΑ ΧΕΙΡ. 545 250 101 57 16 13 108
ΒΡΑΧΕΙΑ ΨΥΧ 2210 1246 195 198 7 281 283
Β'ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 1483 659 337 166 33 35 253
ΘΕΡΜΟΚΥΤΙΔΑ 0 0 0 0 0 0 0
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ 2310 1122 740 133 19 20 276
ΜΑΙΕΥΤ./ΓΥΝ. 1463 534 249 118 322 67 173
ΜΕΘ ΚΑΡΔ. 86 38 25 7 0 0 15
ΜΕΣ.ΑΝΑΙΜΙΑ 282 96 109 49 0 0 28
ΜΕΘ 32 17 7 3 0 1 4
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ 757 335 186 58 9 41 128
ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 227 98 69 25 0 5 30
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ 1762 872 579 94 0 35 182
ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ 1820 947 553 102 0 22 196
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ 1350 647 430 85 11 27 150
ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ 1361 672 414 114 12 20 129
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ 2039 907 837 103 4 23 165
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ 1002 452 151 106 19 37 237
ΠΡΟΩΡΑ 401 156 52 24 11 7 151
ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ 1688 795 555 151 3 31 153
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ 341 153 57 26 5 59 41
Ω.Ρ.Λ. 711 355 169 49 9 22 107
Σύνολα 34367 16544 9123 2656 585 1025 4434
2012
Κλινική Συνολ. Εισαγωγές ΕΟΠΥΥ ΙΔΙΩΤΗΣ ΑΠΟΡΙΑΣ ΑΛΛΑ
Α'ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ 2280 2109 6 54 81
Α'ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ 699 647 7 20 25
Α'ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 1143 1017 20 27 79
Β'ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ 2752 2540 14 82 116
Β'ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ 1717 1562 5 35 115
ΒΡΑΧΕΙΑ ΠΑΘ. 2559 2311 17 51 180
ΒΡΑΧΕΙΑ ΧΕΙΡ. 355 3 5 9 33
ΒΡΑΧΕΙΑ ΨΥΧ 2128 1864 7 239 18
Β'ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 1610 1395 20 58 137
ΘΕΡΜΟΚΥΤΙΔΑ 0 0 0 0 0
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ 2069 1919 9 18 107
ΜΑΙΕΥΤ./ΓΥΝ. 1383 1175 34 64 110
ΜΕΘ ΚΑΡΔ. 78 65 0 3 10
ΜΕΣ.ΑΝΑΙΜΙΑ 271 268 0 0 3
ΜΕΘ 15 15 0 0 0
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ 623 561 3 30 29
ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 299 259 5 19 16
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ 1563 1528 0 24 11
ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ 2313 2252 0 22 39
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ 1244 1145 14 27 58
ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ 1166 1094 5 14 53
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ 1806 1737 7 16 53
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ 1009 871 7 26 105
ΠΡΟΩΡΑ 398 272 3 10 113
ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ 1203 1120 4 33 46
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ 384 277 8 67 32
Ω.Ρ.Λ. 568 498 6 28 36
ΣΥΝΟΛΑ 31635 28809 206 976 1605
2013
Κλινική Συνολ. Εισαγωγές ΕΟΠΥΥ ΙΔΙΩΤΗΣ ΑΠΟΡΙΑΣ ΑΛΛΑ
Α'ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ 1947 1807 13 44 83
Α'ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ 617 565 7 12 33
Α'ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 1307 1178 21 35 73
Β'ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ 2886 2669 18 69 130
Β'ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ 1346 1264 4 26 52
ΒΡΑΧΕΙΑ ΠΑΘ. 1982 1811 11 56 104
ΒΡΑΧΕΙΑ ΧΕΙΡ. 228 203 4 5 16
ΒΡΑΧΕΙΑ ΨΥΧ 1663 1452 4 191 16
Β'ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 1685 1514 29 45 97
ΘΕΡΜΟΚΥΤΙΔΑ 0 0 0 0 0
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ 2063 1929 14 22 98
ΜΑΙΕΥΤ./ΓΥΝ. 1332 1140 27 58 107
ΜΕΘ ΚΑΡΔ. 117 106 3 3 5
ΜΕΣ.ΑΝΑΙΜΙΑ 264 246 0 0 18
ΜΕΘ 16 14 0 0 2
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ 521 451 6 24 40
ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 278 240 1 22 15
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ 1329 1264 0 43 22
ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ 2840 2692 0 85 63
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ 1402 1296 12 36 58
ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ 1128 1045 8 31 44
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ 1889 1830 4 18 37
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ 875 739 23 28 85
ΠΡΟΩΡΑ 449 348 3 7 91
ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ 843 799 0 12 32
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ 312 230 1 43 38
Ω.Ρ.Λ. 593 539 3 21 30
ΣΥΝΟΛΑ 29912 27371 216 936 1389
 
2014
Κλινική Συνολ. Εισαγωγές ΕΟΠΥΥ ΙΔΙΩΤΗΣ ΑΠΟΡΙΑΣ ΑΛΛΑ
Α'ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ 1765 1660 10 34 61
Α'ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ 576 535 4 23 14
Α'ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 1137 974 15 46 102
Β'ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ 1999 1870 15 59 55
Β'ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ 1330 1229 7 39 55 
ΒΡΑΧΕΙΑ ΠΑΘ. 2615 2392 27 61 135
ΒΡΑΧΕΙΑ ΧΕΙΡ. 332 243 13 13 63
ΒΡΑΧΕΙΑ ΨΥΧ. 1123 909 0 187 27
Β'ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 1737 1589 29 50 69
ΘΕΡΜΟΚΥΤΙΔΑ 34 0 0 0 34
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ 1533 1421 12 39 61
ΜΑΙΕΥΤ./ΓΥΝ. 1211 1071 23 66 51
ΜΕΘ ΚΑΡΔ. 337 281 2 7 47
ΜΕΣ. ΑΝΑΙΜΙΑ 311 279 0 1 31
ΜΕΘ 37 5 0 0 32
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ 556 471 7 41 37
ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 313 241 1 1 28
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ 574 495 0 55 24
ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ 3211 3049 0 106 56
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ 1329 1205 13 31 80
ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ 1423 1350 3 29 41
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ 2128 2004 5 27 92
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ 980 823 15 62 80
ΠΡΟΩΡΑ  383 318 2 21 42
ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ 486 462 0 8 16
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ 270 168 2 54 46
Ω.Ρ.Λ. 601 520 7 34 40
Σύνολα 28331 25564 212 1121 1434
2015
Κλινική Συνολ. Εισαγωγές ΕΟΠΥΥ ΙΔΙΩΤΗΣ ΑΠΟΡΙΑΣ ΑΛΛΑ
Α'ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ 1685 1520 8 59 98
Α'ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ  567  517  5  9  36
Α'ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ  1086  941  8  52  85
Β'ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ  1864  1728  6  45  85
Β'ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ  1426  1299  8  55  64
ΒΡΑΧΕΙΑ ΠΑΘ.  3141  2806  35  105  195
ΒΡΑΧΕΙΑ ΧΕΙΡ.  268  234  1  10  23
ΒΡΑΧΕΙΑ ΨΥΧ.  1340  1132  9  170  29
Β'ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ  1834  1622  20  70  122
ΘΕΡΜΟΚΥΤΙΔΑ  0  0  0  0  0
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ  1021  949  3  22  47
ΜΑΙΕΥΤ./ΓΥΝ.  1246  1054  22  65  105
ΜΕΘ ΚΑΡΔ.  294  264  2  9  19
ΜΕΣ. ΑΝΑΙΜΙΑ  302  285  0  10  7
ΜΕΘ  3  2  0  0  1
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ  456  371  4  38  43
ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ  346  263  2  55  26
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ  584  533  1  32  18
ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ  2910  2785  11  65  49
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ  1312  1164  10  50  88
ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ  1288  1209  20  21  38
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ  2385  2315  7  23  40
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ  1030  845  13  38  134
ΠΡΟΩΡΑ  417  328  2  10  77
ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ  404  377  0  14  13
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ  218  147  1  43  27
Ω.Ρ.Λ.  541  477  8  30  26
Σύνολα  27968  25167  206  1100  1495
2016
Κλινική Συνολ. Εισαγωγές ΕΟΠΥΥ ΙΔΙΩΤΗΣ ΑΠΟΡΙΑΣ ΑΛΛΑ
Α'ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ  1579  1420  4  20  135
Α'ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ  498  443  2  16  37
Α'ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ  1192  985  13  21  173
Β'ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ  1869  1696  4  32  137
Β'ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ  1470  1336  6  29  99
ΒΡΑΧΕΙΑ ΠΑΘ.  3773  3281  27  64  401
ΒΡΑΧΕΙΑ ΧΕΙΡ.  290  244  2  6  38
ΒΡΑΧΕΙΑ ΨΥΧ.  806  694  0  66  46
Β'ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ  1723  1504  9  31  179
ΘΕΡΜΟΚΥΤΙΔΑ  166  137  0  0  29
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ  940  869  3  10  58
ΜΑΙΕΥΤ./ΓΥΝ.  1271  1040  36  33  162
ΜΕΘ ΚΑΡΔ.  314  268  2  5  39
ΜΕΣ. ΑΝΑΙΜΙΑ  360  290  0  36  34
ΜΕΘ  9  7  0  1  1
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ  462  359  0  26  77
ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ  403  322  1  28  52
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ  712  595  0  41  76
ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ  3579  3322  7  89  161
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ  1372  1229  7  18  118
ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ  1174  1117  2  12  43
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ  2031  1973  4  16  38
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ  1243  955  18  18  252
ΠΡΟΩΡΑ  249 <