Υποδιεύθυνση Διοικητικού

Περιλαμβάνει τα τμήματα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού (Προσωπικού), Γραμματείας Πρωτοκόλλου, Γραμματείας Εξωτερικών Ιατρείων και Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΙ-ΤΕΠ) και Κίνησης Ασθενών. Για περισσότερες πληροφορίες για το κάθε τμήμα, μπορείτε να επιλέξετε την κατάλληλη υποενότητα από το μενού πλοήγησης.

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αν. Υποδιευθύντρια
Παντελή Μαρία
E-mail
 ypdioik@kavalahospital.gr
Τηλέφωνο
2513501567
Επίπεδο
Ισόγειο