Κίνηση Θεραπευτηρίου

Στατιστικά στοιχεία για την κίνηση του θεραπευτηρίου για τα τρίμηνα του 2020. Παρακαλώ επιλέξτε την αντίστοιχη καρτέλα ή επιλέξτε τα στοιχεία περασμένων ετών από τα περιεχόμενα της σελίδας.

A Τρίμηνο 2020
Κλινική Κλίνες EE TE ΣΕ Π ΜΕ ΗΣ ΕΞ ΜΟ ΗΣ. Κ επι %
Α'ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ  28 273 0 273 12 81 1558 289 4,26 61,15
Α'ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ  18 158 0 158 8 43 1098 145 5,25 67,03
Α'ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ  18 216 36 252 1 47 714 278 2,38 43,59
Β'ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ  29 301 163 464 13 140 1926 508 3,12 72,98
Β'ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ  21 180 107 287 11 50 1338 277 3,84 70,02
ΒΡΑΧΕΙΑ ΠΑΘ.  6 765 0 765 1 0 765 431 1,00 140,11
ΒΡΑΧΕΙΑ ΧΕΙΡ.  2 124 2 126 0 0 126 81 1,00 69,23
ΒΡΑΧΕΙΑ ΨΥΧ.  1 18 72 90 0 0 90 90 1,00 98,90
Β'ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ  20 185 121 306 8 34 895 324 2,57 49,18
ΘΕΡΜΟΚΥΤΙΔΑ  4 83 0 83 0 0 108 13 1,30 29,67
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ  22 252 2 254 9 104 860 336 2,34 42,96
ΜΑΙΕΥΤ./ΓΥΝ.  23 239 16 255 3 3 934 250 3,58 44,62
ΜΕΘ ΚΑΡΔ.  6 54 0 54 3 23 288 9 3,60 52,75
ΜΕΣ.ΑΝΑΙΜΙΑ  3 1 112 113 0 0 113 113 1,00 41,39
ΜΕΘ  9 0 0 0 6 44 402 2 8,04 49,08
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ  8 83 4 87 0 37 353 110 2,85 48,49
ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ  18 91 1 92 7 32 1073 101 8,19 65,51
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ  11 157 1 158 4 21 568 171 3,10 56,74
ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ  11 1 1036 1037 0 36 1073 1038 1,00 107,19
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ  27 265 56 321 16 21 1268 332 3,54 51,61
ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ  16 104 160 264 7 11 440 272 1,56 30,22
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ  12 134 424 558 0 0 558 558 1,00 51,10
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ  19 230 0 230 2 5 525 234 2,22 30,36
ΠΡΟΩΡΑ  6 31 0 31 2 66 246 99 2,48 45,05
ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ  12 0 44 44 0 0 44 44 1,00 4,03
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ  18 59 2 61 16 3 1401 69 17,51 85,53
Ω.Ρ.Λ.  10 123 38 161 3 10 318 172 1,83 34,95
Σύνολα  378 4127 2397 6524 132 811 19082 6346 2,56 55,47
B Τρίμηνο 2020
Κλινική Κλίνες EE TE ΣΕ Π ΜΕ ΗΣ ΕΞ ΜΟ ΗΣ. Κ επι %
Α'ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ 28 240 3 243 15 169 1488 342 3,48 58,40
Α'ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ 18 152 1 153 10 203 928 69 2,54 56,65
Α'ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 18 155 49 204 5 58 642 224 2,40 39,19
Β'ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ 29 266 160 426 13 215 1971 533 3,01 74,69
Β'ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ 21 111 9 120 13 142 1215 184 4,42 63,58
ΒΡΑΧΕΙΑ ΠΑΘ. 6 715 1 716 0 0 724 227 1,01 132,60
ΒΡΑΧΕΙΑ ΧΕΙΡ. 2 118 1 119 0 0 119 59 1,00 65,38
ΒΡΑΧΕΙΑ ΨΥΧ. 1 19 9 28 0 0 28 26 1,00 30,77
Β'ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 20 182 86 268 3 36 820 262 2,67 45,05
ΘΕΡΜΟΚΥΤΙΔΑ 4 59 0 59 3 0 82 6 1,32 22,53
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ 22 270 1 271 4 74 769 303 2,20 38,41
ΜΑΙΕΥΤ./ΓΥΝ. 23 181 9 190 9 7 603 198 2,93 28,81
ΜΕΘ ΚΑΡΔ. 6 57 0 57 2 32 296 21 3,25 54,21
ΜΕΣ.ΑΝΑΙΜΙΑ 3 2 101 103 0 0 103 103 1,00 37,73
ΜΕΘ 12 0 0 0 2 52 372 2 6,89 34,07
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ 8 72 23 95 6 58 471 148 2,96 64,70
ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 18 69 8 77 8 42 1050 85 8,27 64,10
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ 11 157 2 159 4 26 521 172 2,76 52,05
ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ 11 0 1019 1019 0 13 1032 1018 1,00 103,10
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ 27 258 21 279 13 36 1245 301 3,80 50,67
ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ 16 134 59 193 2 28 396 211 1,78 27,20
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ 12 100 277 377 0 0 417 377 1,11 38,19
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ 19 53 0 53 0 21 123 71 1,66 7,11
ΠΡΟΩΡΑ 6 25 1 26 0 55 170 80 2,10 31,14
ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ 12 0 39 39 0 0 39 39 1,00 3,57
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ 18 60 0 60 10 7 1528 57 19,84 93,28
Ω.Ρ.Λ. 10 81 19 100 0 18 260 112 2,20 28,57
Σύνολα 381 3536 1898 5434 122 1292 17412 5230 2,54 50,22
Γ Τρίμηνο 2020
Κλινική Κλίνες EE TE ΣΕ Π ΜΕ ΗΣ ΕΞ ΜΟ ΗΣ. Κ επι %
Α'ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ 28 264 4 268 15 155 1685 355 3,85 65,41
Α'ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ 18 178 4 182 11 209 1236 137 3,07 74,64
Α'ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 18 207 64 271 11 71 799 304 2,26 48,25
Β'ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ 29 260 189 449 20 243 1959 615 2,75 73,43
Β'ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ 21 113 53 166 12 120 1167 220 3,92 60,40
ΒΡΑΧΕΙΑ ΠΑΘ. 6 963 5 968 1 0 978 401 1,01 177,17
ΒΡΑΧΕΙΑ ΧΕΙΡ. 2 179 5 184 0 0 185 108 1,01 100,54
ΒΡΑΧΕΙΑ ΨΥΧ. 1 19 2 21 0 0 21 20 1,00 22,83
Β'ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 20 233 79 312 12 62 1196 318 3,10 65,00
ΘΕΡΜΟΚΥΤΙΔΑ 4 78 0 78 0 0 106 8 1,36 28,80
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ 22 240 1 241 8 87 903 288 2,69 44,61
ΜΑΙΕΥΤ./ΓΥΝ. 23 250 3 253 6 0 886 247 3,42 41,87
ΜΕΘ ΚΑΡΔ. 6 56 0 56 5 25 307 18 3,57 55,62
ΜΕΣ.ΑΝΑΙΜΙΑ 3 0 111 111 0 0 111 111 1,00 40,22
ΜΕΘ 12 1 0 1 6 61 456 2 6,71 41,30
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ 8 66 30 96 5 66 418 148 2,50 56,79
ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 18 56 20 76 15 50 1128 99 8,00 68,12
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ 11 142 4 146 7 14 490 154 2,93 48,42
ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ 13 0 981 981 0 21 1002 980 1,00 83,78
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ 27 317 22 339 9 38 1392 347 3,61 56,04
ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ 16 95 131 226 2 21 448 240 1,80 30,43
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ 12 66 462 528 0 1 543 528 1,03 49,18
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ 19 97 0 97 2 22 188 118 1,55 10,76
ΠΡΟΩΡΑ 6 29 2 31 2 68 223 101 2,21 40,40
ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ 12 2 49 51 0 0 51 51 1,00 4,62
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ 18 64 0 64 19 8 1609 74 17,68 97,16
Ω.Ρ.Λ. 10 96 15 111 3 23 312 131 2,28 33,91
Σύνολα 383 4071 2236 6307 171 1365 19799 6123 2,52 56,19
Δ Τρίμηνο 2020
Κλινική Κλίνες EE TE ΣΕ Π ΜΕ ΗΣ ΕΞ ΜΟ ΗΣ. Κ επι %
Α'ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ 28                  
Α'ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ 18                  
Α'ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 18                  
Β'ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ 29                  
Β'ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ 21                  
ΒΡΑΧΕΙΑ ΠΑΘ. 6                  
ΒΡΑΧΕΙΑ ΧΕΙΡ. 2                  
ΒΡΑΧΕΙΑ ΨΥΧ. 1                  
Β'ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 20                  
ΘΕΡΜΟΚΥΤΙΔΑ 4                  
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ 22                  
ΜΑΙΕΥΤ./ΓΥΝ. 23                  
ΜΕΘ ΚΑΡΔ. 6                  
ΜΕΣ.ΑΝΑΙΜΙΑ 3                  
ΜΕΘ 12                  
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ 8                  
ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 18                  
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ 11                  
ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ 13                  
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ 27                  
ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ 16                  
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ 12                  
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ 19                  
ΠΡΟΩΡΑ 6                  
ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ 12                  
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ 18                  
Ω.Ρ.Λ. 10                  
Σύνολα 383                  
Υπόμνημα

ΕΕ= Έκτακτες Εισαγωγές   ΤΕ= Τακτικες Εισαγωγές   ΣΕ= Συνολικές Εισαγωγές   Π= Παραμονές ΜΕ=Μεταθέσεις Εισόδου   ΗΣ= Ημέρες Νοσηλείας ΕΞ= Εξιτήρια   ΜΟΗΣ= Μέσος Όρος Ημερών Νοσηλείας   Κ επί %= Κάλυψη επί τις %

Προηγούμενα Έτη

Στατιστικά ετών 2001-2019

2001
Κλινική Κλίνες ΕΕ ΤΕ ΣΕ Π ΗΝ ΕΞ ΜΟΗΝ Κ επί %
Α'ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ 31 0 2674 3270 9 8730 2456 3,19 77,15%
Α'ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ 26 0 955 1329 16 6083 944 5,99 64,10%
Α'ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 24 0 1287 1875 7 5985 1264 4,40 68,32%
Β'ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ 27 0 2055 3111 20 7047 1890 3,32 71,51%
Β'ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ 26 0 1356 1480 14 6554 1351 4,59 69,06%
ΒΡΑΧΕΙΑ ΠΑΘ 3 0 1015 2224 0 1025 1012 1,01 93,61%
ΒΡΑΧΕΙΑ ΧΕΙΡ. 3 0 55 127 0 58 56 1,04 5,30%
ΒΡΑΧΕΙΑ ΨΥΧ. 1 0 2 17 0 2 2 1,00 0,55%
Β'ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 25 0 1587 2156 7 4413 1565 2,66 48,36%
ΘΕΡΜΟΚΥΤΙΔΑ 4 0 36 66 2 340 39 2,93 23,29%
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ 24 0 1108 1112 14 5371 1513 3,21 61,31%
ΜΑΙΕΥΤ./ΓΥΝ. 30 0 1532 1653 8 6728 1540 4,32 61,44%
ΜΕΘ ΚΑΡΔ. 6 0 505 505 5 1797 26 2,99 82,05%
ΜΕΣ. ΑΝΑΙΜΙΑ 3 0 239 240 0 240 239 1,00 21,92%
ΜΕΘ                  
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ 9 0 390 538 2 1491 438 3,27 45,39%
ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 11 0 674 707 0 2733 705 3,80 68,07%
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ 9 0 1530 1737 5 3290 1539 2,10 100,15%
ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ 11                
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ 27 0 999 1410 13 8636 1051 7,94 87,63%
ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ 21 0 2217 2392 4 5659 2224 2,51 73,83%
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ 13 0 1429 1451 5 2004 1430 1,39 42,23%
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ 24 0 1552 2416 7 4180 1548 2,67 47,72%
ΠΡΟΩΡΑ 6 0 223 223 3 769 223 2,60 35,11%
ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ 13 0 592 624 0 3133 596 5,16 66,03%
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ 18 0 369 514 12 4366 392 10,67 66,45%
Ω.Ρ.Λ. 9 0 623 810 2 1837 631 2,86 55,92%
Σύνολα 393 1 25004 25005 155 92471 24674    
2002
Κλινική Κλίνες ΕΕ ΤΕ ΣΕ Π ΜΕ ΗΝ ΕΞ ΜΟΗΝ Κ επί %
Α'ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ 31 32 3055 3087 25 35 9352 2818 3,00 82,65%
Α'ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ 26 16 1066 1082 16 43 6522 1055 5,80 68,72%
Α'ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 24 88 1165 1253 6 62 5353 1221 4,34 61,11%
Β'ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ 27 86 1991 2077 14 29 6435 1889 3,16 65,30%
Β'ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ 26 5 1801 1806 8 57 6916 1769 3,71 72,88%
ΒΡΑΧΕΙΑ ΠΑΘ. 3 51 1607 1658 0 0 2310 1652 1,44 210,96%
ΒΡΑΧΕΙΑ ΧΕΙΡ. 3 2 78 80 0 0 81 80 1,04 7,40%
ΒΡΑΧΕΙΑ ΨΥΧ. 1     0            
Β'ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 25 17 1594 1611 2 81 4478 1590 2,67 49,07%
ΘΕΡΜΟΚΥΤΙΔΑ 4 3 68 71 2 99 432 65 2,56 29,59%
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ 24 3 1161 1164 5 607 5585 1612 3,15 63,76%
ΜΑΙΕΥΤ./ΓΥΝ. 30 10 1557 1567 5 26 6314 1583 3,98 57,66%
ΜΕΘ ΚΑΡΔ. 6 0 566 566 5 76 1737 19 2,68 79,32%
ΜΕΣ.ΑΝΑΙΜΙΑ 3 1 211 212 0 0 213 212 1,01 19,45%
ΜΕΘ                    
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ 9 9 404 413 2 69 1597 459 3,36 48,61%
ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 11 4 667 671 5 55 2663 714 3,66 66,33%
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ 9 31 1582 1613 1 25 3422 1611 2,13 104,17%
ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ                    
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ 27 28 1143 1171 20 84 8569 1236 6,87 86,95%
ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ 21 62 1990 2052 6 49 5401 2071 2,64 70,46%
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ 13 6 1557 1563 3 2 2227 1563 1,43 46,93%
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ 24 104 1562 1666 7 3 4862 1659 3,09 55,50%
ΠΡΟΩΡΑ 6 14 262 276 0 101 860 283 2,37 39,27%
ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ 13 0 730 730 0 17 3126 736 4,18 65,88%
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ 18 5 414 419 6 26 4680 433 10,49 71,23%
Ω.Ρ.Λ. 9 27 534 561 1 14 1633 567 2,97 49,71%
Σύνολα 393 604 26765 27369 139   94768 26897    
2003
Κλινική Κλίνες ΕΕ ΤΕ ΣΕ Π ΜΕ ΗΝ ΕΞ ΜΟΗΝ Κ επί %
Α'ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ 31 322 2973 3295 19 42 9895 3008 3,26 87,45%
Α'ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ 26 261 845 1106 14 47 6133 1081 6,77 64,63%
Α'ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 24 666 695 1361 6 66 5300 1339 6,91 60,50%
Β'ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ 27 920 1267 2187 18 38 6511 2027 4,92 66,07%
Β'ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ 26 258 1697 1955 12 59 7252 1923 4,10 76,42%
ΒΡΑΧΕΙΑ ΠΑΘ. 3 496 1076 1572 3 0 1738 1567 1,61 158,72%
ΒΡΑΧΕΙΑ ΧΕΙΡ. 3 22 15 37 0 1 38 37 2,38 3,47%
ΒΡΑΧΕΙΑ ΨΥΧ. 1 4 454 458 0 0 459 458 1,01 125,75%
Β'ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 25 511 1058 1569 4 77 4202 1550 3,69 46,05%
ΘΕΡΜΟΚΥΤΙΔΑ 4 18 54 72 0 41 349 19 3,67 23,90%
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ 24 5 1256 1261 11 626 5974 1672 3,16 68,20%
ΜΑΙΕΥΤ./ΓΥΝ. 30 92 1308 1400 5 23 5273 1404 3,95 48,16%
ΜΕΘ ΚΑΡΔ. 6 0 530 530 3 92 1678 15 2,68 76,62%
ΜΕΣ.ΑΝΑΙΜΙΑ 3 0 216 216 0 0 217 216