Κίνηση Θεραπευτηρίου

Στατιστικά στοιχεία για την κίνηση του θεραπευτηρίου για τα τρίμηνα του 2019. Παρακαλώ επιλέξτε την αντίστοιχη καρτέλα ή επιλέξτε τα στοιχεία περασμένων ετών από τα περιεχόμενα της σελίδας.

A Τρίμηνο 2019
Κλινική Κλίνες EE TE ΣΕ Π ΜΕ ΗΣ ΕΞ ΜΟ ΗΣ. Κ επι %
Α'ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ  28 268 0 268 14 109 1522 317 3,89 60,40
Α'ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ  18 181 1 182 7 27 954 178 4,42 58,89
Α'ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ  18 166 95 261 5 41 711 268 2,32 43,89
Β'ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ  29 465 153 618 15 165 1991 672 2,49 76,28
Β'ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ  21 213 107 320 10 50 1427 322 3,76 75,50
ΒΡΑΧΕΙΑ ΠΑΘ.  6 957 2 959 1 0 959 544 1,00 177,59
ΒΡΑΧΕΙΑ ΧΕΙΡ.  2 115 5 120 1 0 120 67 0,99 66,67
ΒΡΑΧΕΙΑ ΨΥΧ.  1 38 93 131 0 0 131 129 1,00 145,56
Β'ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ  20 160 223 383 2 37 941 387 2,23 52,28
ΘΕΡΜΟΚΥΤΙΔΑ  4 63 0 63 0 1 72 4 1,13 20,00
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ  22 262 1 263 7 116 1003 348 2,60 50,66
ΜΑΙΕΥΤ./ΓΥΝ.  23 231 25 256 3 6 810 258 3,06 39,13
ΜΕΘ ΚΑΡΔ.  6 51 0 51 2 22 292 6 3,89 54,07
ΜΕΣ.ΑΝΑΙΜΙΑ  3 0 99 99 0 1 100 98 1,00 37,04
ΜΕΘ  6 0 0 0 8 51 451 3 7,64 83,52
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ  8 109 7 116 5 58 523 164 2,92 72,64
ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ  18 68 11 79 10 29 950 94 8,05 58,64
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ  11 150 0 150 3 23 540 163 3,07 54,55
ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ  11 0 789 789 0 43 832 789 1,00 84,04
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ  27 293 92 385 11 33 1561 398 3,64 64,24
ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ  16 120 272 392 1 15 611 393 1,50 42,43
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ  12 151 325 476 0 2 493 477 1,03 45,65
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ  19 273 0 273 1 7 482 275 1,72 28,19
ΠΡΟΩΡΑ  6 27 0 27 1 59 131 86 1,51 24,26
ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ  12 0 8 8 0 0 8 8 1,00 0,74
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ  18 58 0 58 15 6 1461 61 18,49 90,19
Ω.Ρ.Λ.  10 141 44 185 3 9 459 187 2,33 51,00
Σύνολα  375 4560 2352 6912 125 910 19535 6696 3,25 61,41
B Τρίμηνο 2019
Κλινική Κλίνες EE TE ΣΕ Π ΜΕ ΗΣ ΕΞ ΜΟ ΗΣ. Κ επι %
Α'ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ 28 313 0 313 19 93 1599 352 3,76 62,76
Α'ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ 18 154 0 154 7 25 950 141 5,11 58,00
Α'ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 18 215 130 345 7 49 762 363 1,90 46,52
Β'ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ 29 435 180 615 20 185 2152 684 2,62 81,55
Β'ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ 21 192 125 317 10 38 1216 312 3,33 63,63
ΒΡΑΧΕΙΑ ΠΑΘ. 6 1031 1 1032 2 0 1032 620 1,00 189,01
ΒΡΑΧΕΙΑ ΧΕΙΡ. 2 162 6 168 0 0 168 107 1,00 92,31
ΒΡΑΧΕΙΑ ΨΥΧ. 1 50 90 140 0 0 140 135 1,00 153,85
Β'ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 20 192 214 406 9 45 1015 414 2,21 55,77
ΘΕΡΜΟΚΥΤΙΔΑ 4 68 3 71 1 0 83 11 1,15 22,80
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ 22 246 0 246 10 181 1044 398 2,39 52,15
ΜΑΙΕΥΤ./ΓΥΝ. 23 231 20 251 5 3 779 249 3,01 37,22
ΜΕΘ ΚΑΡΔ. 6 85 1 86 4 34 361 15 2,91 66,12
ΜΕΣ.ΑΝΑΙΜΙΑ 3 0 104 104 0 0 104 104 1,00 38,10
ΜΕΘ 6 2 0 2 2 54 463 4 7,98 84,80
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ 8 121 2 123 5 49 448 158 2,53 61,54
ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 18 86 5 91 12 42 1082 119 7,46 66,06
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ 11 218 0 218 5 18 641 233 2,66 64,04
ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ 11 0 767 767 0 60 827 767 1,00 82,62
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ 27 275 90 365 19 34 1544 390 3,69 62,84
ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ 16 87 224 311 6 7 405 310 1,25 27,82
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ 12 143 304 447 0 0 452 446 1,01 41,39
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ 19 215 0 215 6 1 388 218 1,75 22,44
ΠΡΟΩΡΑ 6 37 0 37 0 60 132 97 1,36 24,18
ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ 12 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ 18 66 0 66 18 13 1684 76 17,36 102,81
Ω.Ρ.Λ. 10 149 35 184 5 9 461 193 2,33 50,66
Σύνολα 375 4773 2301 7074 172 1000 19932 6916 3,07 63,37
Γ Τρίμηνο 2019
Κλινική Κλίνες EE TE ΣΕ Π ΜΕ ΗΣ ΕΞ ΜΟ ΗΣ. Κ επι %
Α'ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ 28 380 0 380 18 85 1758 416 3,64 68,25
Α'ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ 18 128 0 128 8 32 772 131 4,60 46,62
Α'ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 18 188 107 295 8 54 753 337 2,11 45,47
Β'ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ 29 434 238 672 16 188 2350 744 2,68 88,08
Β'ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ 21 157 99 256 12 38 1146 246 3,75 59,32
ΒΡΑΧΕΙΑ ΠΑΘ. 6 1076 0 1076 3 0 1076 666 1,00 194,93
ΒΡΑΧΕΙΑ ΧΕΙΡ. 2 219 2 221 0 0 221 139 1,00 120,11
ΒΡΑΧΕΙΑ ΨΥΧ. 1 66 40 106 0 0 106 105 1,00 115,22
Β'ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 20 228 159 387 13 58 1102 410 2,41 59,89
ΘΕΡΜΟΚΥΤΙΔΑ 4 88 0 88 0 0 110 7 1,25 29,89
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ 22 247 4 251 4 156 974 361 2,37 48,12
ΜΑΙΕΥΤ./ΓΥΝ. 23 269 10 279 7 6 901 279 3,09 42,58
ΜΕΘ ΚΑΡΔ. 6 91 0 91 3 34 394 13 3,08 71,38
ΜΕΣ.ΑΝΑΙΜΙΑ 3 1 118 119 0 0 119 119 1,00 43,12
ΜΕΘ 6 0 0 0 2 47 446 2 9,10 80,80
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ 8 131 0 131 7 53 553 174 2,90 75,14
ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 18 58 10 68 10 35 851 80 7,53 51,39
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ 11 171 2 173 4 18 643 182 3,30 63,54
ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ 11 0 875 875 0 52 927 875 1,00 91,60
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ 27 296 61 357 16 28 1417 377 3,53 57,05
ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ 16 76 163 239 3 10 328 248 1,30 22,28
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ 12 147 288 435 1 0 451 430 1,03 40,85
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ 19 239 0 239 4 8 393 247 1,57 22,48
ΠΡΟΩΡΑ 6 31 0 31 1 80 134 112 1,20 24,28
ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ 12 0 34 34 0 0 34 34 1,00 3,08
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ 18 75 0 75 18 5 1591 76 16,23 96,07
Ω.Ρ.Λ. 10 157 18 175 4 21 446 193 2,23 48,48
Σύνολα 375 4953 2228 7181 162 1008 19996 7003 84,88 1709,99
Δ Τρίμηνο 2019
Κλινική Κλίνες EE TE ΣΕ Π ΜΕ ΗΣ ΕΞ ΜΟ ΗΣ. Κ επι %
Α'ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ 28                  
Α'ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ 18                  
Α'ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 18                  
Β'ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ 29                  
Β'ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ 21                  
ΒΡΑΧΕΙΑ ΠΑΘ. 6                  
ΒΡΑΧΕΙΑ ΧΕΙΡ. 2                  
ΒΡΑΧΕΙΑ ΨΥΧ. 1                  
Β'ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 20                  
ΘΕΡΜΟΚΥΤΙΔΑ 4                  
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ 22                  
ΜΑΙΕΥΤ./ΓΥΝ. 23                  
ΜΕΘ ΚΑΡΔ. 6                  
ΜΕΣ.ΑΝΑΙΜΙΑ 3                  
ΜΕΘ 6                  
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ 8                  
ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 18                  
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ 11                  
ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ 11                  
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ 27                  
ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ 16                  
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ 12                  
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ 19                  
ΠΡΟΩΡΑ 6                  
ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ 12                  
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ 18                  
Ω.Ρ.Λ. 10                  
Σύνολα 375                  
Υπόμνημα

ΕΕ= Έκτακτες Εισαγωγές   ΤΕ= Τακτικες Εισαγωγές   ΣΕ= Συνολικές Εισαγωγές   Π= Παραμονές ΜΕ=Μεταθέσεις Εισόδου   ΗΣ= Ημέρες Νοσηλείας ΕΞ= Εξιτήρια   ΜΟΗΣ= Μέσος Όρος Ημερών Νοσηλείας   Κ επί %= Κάλυψη επί τις %

Προηγούμενα Έτη

Στατιστικά ετών 2001-2018

2001
Κλινική Κλίνες ΕΕ ΤΕ ΣΕ Π ΗΝ ΕΞ ΜΟΗΝ Κ επί %
Α'ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ 31 0 2674 3270 9 8730 2456 3,19 77,15%
Α'ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ 26 0 955 1329 16 6083 944 5,99 64,10%
Α'ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 24 0 1287 1875 7 5985 1264 4,40 68,32%
Β'ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ 27 0 2055 3111 20 7047 1890 3,32 71,51%
Β'ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ 26 0 1356 1480 14 6554 1351 4,59 69,06%
ΒΡΑΧΕΙΑ ΠΑΘ 3 0 1015 2224 0 1025 1012 1,01 93,61%
ΒΡΑΧΕΙΑ ΧΕΙΡ. 3 0 55 127 0 58 56 1,04 5,30%
ΒΡΑΧΕΙΑ ΨΥΧ. 1 0 2 17 0 2 2 1,00 0,55%
Β'ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 25 0 1587 2156 7 4413 1565 2,66 48,36%
ΘΕΡΜΟΚΥΤΙΔΑ 4 0 36 66 2 340 39 2,93 23,29%
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ 24 0 1108 1112 14 5371 1513 3,21 61,31%
ΜΑΙΕΥΤ./ΓΥΝ. 30 0 1532 1653 8 6728 1540 4,32 61,44%
ΜΕΘ ΚΑΡΔ. 6 0 505 505 5 1797 26 2,99 82,05%
ΜΕΣ. ΑΝΑΙΜΙΑ 3 0 239 240 0 240 239 1,00 21,92%
ΜΕΘ                  
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ 9 0 390 538 2 1491 438 3,27 45,39%
ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 11 0 674 707 0 2733 705 3,80 68,07%
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ 9 0 1530 1737 5 3290 1539 2,10 100,15%
ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ 11                
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ 27 0 999 1410 13 8636 1051 7,94 87,63%
ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ 21 0 2217 2392 4 5659 2224 2,51 73,83%
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ 13 0 1429 1451 5 2004 1430 1,39 42,23%
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ 24 0 1552 2416 7 4180 1548 2,67 47,72%
ΠΡΟΩΡΑ 6 0 223 223 3 769 223 2,60 35,11%
ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ 13 0 592 624 0 3133 596 5,16 66,03%
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ 18 0 369 514 12 4366 392 10,67 66,45%
Ω.Ρ.Λ. 9 0 623 810 2 1837 631 2,86 55,92%
Σύνολα 393 1 25004 25005 155 92471 24674    
2002
Κλινική Κλίνες ΕΕ ΤΕ ΣΕ Π ΜΕ ΗΝ ΕΞ ΜΟΗΝ Κ επί %
Α'ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ 31 32 3055 3087 25 35 9352 2818 3,00 82,65%
Α'ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ 26 16 1066 1082 16 43 6522 1055 5,80 68,72%
Α'ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 24 88 1165 1253 6 62 5353 1221 4,34 61,11%
Β'ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ 27 86 1991 2077 14 29 6435 1889 3,16 65,30%
Β'ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ 26 5 1801 1806 8 57 6916 1769 3,71 72,88%
ΒΡΑΧΕΙΑ ΠΑΘ. 3 51 1607 1658 0 0 2310 1652 1,44 210,96%
ΒΡΑΧΕΙΑ ΧΕΙΡ. 3 2 78 80 0 0 81 80 1,04 7,40%
ΒΡΑΧΕΙΑ ΨΥΧ. 1     0            
Β'ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 25 17 1594 1611 2 81 4478 1590 2,67 49,07%
ΘΕΡΜΟΚΥΤΙΔΑ 4 3 68 71 2 99 432 65 2,56 29,59%
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ 24 3 1161 1164 5 607 5585 1612 3,15 63,76%
ΜΑΙΕΥΤ./ΓΥΝ. 30 10 1557 1567 5 26 6314 1583 3,98 57,66%
ΜΕΘ ΚΑΡΔ. 6 0 566 566 5 76 1737 19 2,68 79,32%
ΜΕΣ.ΑΝΑΙΜΙΑ 3 1 211 212 0 0 213 212 1,01 19,45%
ΜΕΘ                    
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ 9 9 404 413 2 69 1597 459 3,36 48,61%
ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 11 4 667 671 5 55 2663 714 3,66 66,33%
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ 9 31 1582 1613 1 25 3422 1611 2,13 104,17%
ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ                    
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ 27 28 1143 1171 20 84 8569 1236 6,87 86,95%
ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ 21 62 1990 2052 6 49 5401 2071 2,64 70,46%
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ 13 6 1557 1563 3 2 2227 1563 1,43 46,93%
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ 24 104 1562 1666 7 3 4862 1659 3,09 55,50%
ΠΡΟΩΡΑ 6 14 262 276 0 101 860 283 2,37 39,27%
ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ 13 0 730 730 0 17 3126 736 4,18 65,88%
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ 18 5 414 419 6 26 4680 433 10,49 71,23%
Ω.Ρ.Λ. 9 27 534 561 1 14 1633 567 2,97 49,71%
Σύνολα 393 604 26765 27369 139   94768 26897    
2003
Κλινική Κλίνες ΕΕ ΤΕ ΣΕ Π ΜΕ ΗΝ ΕΞ ΜΟΗΝ Κ επί %
Α'ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ 31 322 2973 3295 19 42 9895 3008 3,26 87,45%
Α'ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ 26 261 845 1106 14 47 6133 1081 6,77 64,63%
Α'ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 24 666 695 1361 6 66 5300 1339 6,91 60,50%
Β'ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ 27 920 1267 2187 18 38 6511 2027 4,92 66,07%
Β'ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ 26 258 1697 1955 12 59 7252 1923 4,10 76,42%
ΒΡΑΧΕΙΑ ΠΑΘ. 3 496 1076 1572 3 0 1738 1567 1,61 158,72%
ΒΡΑΧΕΙΑ ΧΕΙΡ. 3 22 15 37 0 1 38 37 2,38 3,47%
ΒΡΑΧΕΙΑ ΨΥΧ. 1 4 454 458 0 0 459 458 1,01 125,75%
Β'ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 25 511 1058 1569 4 77 4202 1550 3,69 46,05%
ΘΕΡΜΟΚΥΤΙΔΑ 4 18 54 72 0 41 349 19 3,67 23,90%
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ 24 5 1256 1261 11 626 5974 1672 3,16 68,20%
ΜΑΙΕΥΤ./ΓΥΝ. 30 92 1308 1400 5 23 5273 1404 3,95 48,16%
ΜΕΘ ΚΑΡΔ. 6 0 530 530 3 92 1678 15 2,68 76,62%
ΜΕΣ.ΑΝΑΙΜΙΑ 3 0 216 216 0 0 217 216 1,00 19,82%
ΜΕΘ                    
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ 9 90 338 428 3 91 1711 501 3,96 52,09%
ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 11 17 186 203 0 25 790 223 3,74 19,68%
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ 9 235 1422 1657 2 32 3662 1659 2,52 111,48%
ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ                    
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ 27 444 873 1317 12 81 9062 1374 9,38 91,95%
ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ 21 406 1750 2156 5 41 5732 2178 3,19 74,78%
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ 13 45 1647 1692 4 3 2580 1693 1,56 54,37%
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ 24 694 709 1403 14 5 4459 1408 6,13 50,90%
ΠΡΟΩΡΑ 6 57 186 243 0 96 1249 289 4,43 57,03%
ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ 13 30 922 952 3 12 3720 956 3,97 78,40%
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ 18 143 862 1005 11 39 6258 1023 6,86 95,25%
Ω.Ρ.Λ. 9 276 348 624 3 22 1952 636 5,23 59,42%
Σύνολα 393 6012 22687 28699 152   96194 28256    
2004
Κλινική Κλίνες ΕΕ ΤΕ ΣΕ Π ΜΕ ΗΝ ΕΞ ΜΟΗΝ Κ επί %
Α'ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ 31 418 2501 2919 7 52 9077 2629 3,55 80,22%
Α'ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ 26 387 805 1192 8 48 6368 1184 7,40 67,10%
Α'ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 24 574 728 1302 9 81 5260 1279 6,43 60,05%
Β'ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ 27 911 1491 2402 13 36 6704 2214 4,35 68,03%
Β'ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ 26 354 1544 1898 9 78 7438 1854 4,56 78,38%
ΒΡΑΧΕΙΑ ΠΑΘ. 3 410 1579 1989 5 0 2112 1990 1,33 192,88%
ΒΡΑΧΕΙΑ ΧΕΙΡ. 3 22 40 62 0 0 62 62 1,55 5,66%
ΒΡΑΧΕΙΑ ΨΥΧ. 1 33 1474 1507 0 0 1529 1507 1,04 418,90%
Β'ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 25 628 940 1568 2 85 4230 1529 4,12 46,36%
ΘΕΡΜΟΚΥΤΙΔΑ 4 51 110 161 1 2 331 8 2,93 22,67%
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ 24 8 1476 1484 14 693 6172 1913 2,83 70,46%
ΜΑΙΕΥΤ./ΓΥΝ. 30 80 1363 1443 14 26 5255 1463 3,75 47,99%
ΜΕΘ ΚΑΡΔ. 6 1 545 546 6 150 1757 9 2,51 80,23%
ΜΕΣ. ΑΝΑΙΜΙΑ 3 0 214 214 0 0 214 214 1,00 19,54%
ΜΕΘ 8 1 4 5 0 88 527 5 5,73 24,06%
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ 9 93 372 465 1 85 1900 530 4,15 57,84%
ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 11 18 204 222 0 57 1404 242 5,38 34,97%
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ 9 167 1593 1760 7 50 3436 1768 2,08 104,60%
ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ                    
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ 27 509 840 1349 14 96 8999 1409 9,47 91,31%
ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ 21 208 2164 2372 2 37 5875 2365 2,67 76,65%
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ 13 40 1626 1666 3 1 2467 1663 1,51 51,99%
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ 24 534 916 1450 6 10 4540 1447 4,87 51,83%
ΠΡΟΩΡΑ 6 58 124 182 6 151 1253 331 4,46 57,21%
ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ 13 33 993 1026 3 19 3549 1031 3,50 74,79%
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ 18 175 316 491 15 33 5419 517 14,89 82,48%
Ω.Ρ.Λ. 9 256 350 606 3 13 1850 602 5,05 56,32%
Σύνολα 401 5969 24312 30281 148   97728 29765    
2005
Κλινική Κλίνες ΕΕ ΤΕ ΣΕ Π ΜΕ ΗΝ ΕΞ ΜΟΗΝ Κ επί %
Α'ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ 31 596 2683 3279 14 32 9516 2955 3,49 84,10%
Α'ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ 26 374 889 1263 6 52 6017 1232 6,35 63,40%
Α'ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 24 588 807 1395 8 67 5421 1356 6,15 61,88%
Β'ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ 27 1056 1126 2182 12 37 6211 2008 5,29 63,02%
Β'ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ 26 124 1980 2104 6 78 7386 2080 3,58 77,83%
ΒΡΑΧΕΙΑ ΠΑΘ. 3 1209 1099 2308 1 0 2699 2304 2,45 246,48%
ΒΡΑΧΕΙΑ ΧΕΙΡ. 3 72 23 95 0 1 97 96 4,04 8,86%
ΒΡΑΧΕΙΑ ΨΥΧ. 1 15 1631 1646 0 0 1646 1646 1,01 450,96%
Β'ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 25 569 995 1564 0 65 4328 1527 4,08 47,43%
ΘΕΡΜΟΚΥΤΙΔΑ 4 30 59 89 3 93 415 3 2,68 28,42%
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ 24 4 1569 1573 15 651 6050 1994 2,71 69,06%
ΜΑΙΕΥΤ./ΓΥΝ. 30 121 1385 1506 8 11 5187 1503 3,69 47,37%
ΜΕΘ ΚΑΡΔ. 6 0 521 521 5 134 1732 6 2,62 79,09%
ΜΕΣ. ΑΝΑΙΜΙΑ 3 1 207 208 0 0 208 207 1,00 19,00%
ΜΕΘ 8 1 0 1 0 99 936 5 9,45 42,74%
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ 9 148 408 556 2 86 2186 620 4,41 66,54%
ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 11 33 232 265 1 63 1877 275 6,34 46,75%
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ 9 207 1645 1852 4 38 3652 1864 2,16 111,17%
ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ                    
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ 27 411 1101 1512 12 88 9172 1558 7,64 93,07%
ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ 21 175 1948 2123 1 48 4993 2145 2,50 65,14%
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ 13 22 1548 1570 5 3 2293 1575 1,47 48,32%
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ 24 864 815 1679 11 3 4596 1671 5,54 52,47%
ΠΡΟΩΡΑ 6 117 140 257 5 180 1307 347 4,02 59,68%
ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ 13 32 1102 1134 5 16 3651 1137 3,25 76,94%
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ 18 145 378 523 15 27 5456 544 12,99 83,04%
Ω.Ρ.Λ. 9 187 389 576 6 22 1671 590 4,01 50,87%
Σύνολα 401 7101 24680 31781 145   98703 31248    
2006
Κλινική Κλίνες ΕΕ ΤΕ ΣΕ Π ΜΕ ΗΝ ΕΞ ΜΟΗΝ Κ επί %
Α'ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ 31 652 2607 3259 13 43 8887 2951 3,34 78,54%
Α'ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ 26 309 838 1147 14 28 5850 1117 6,65 61,64%
Α'ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 24 577 661 1238 7 80 4904 1230 6,56 55,98%
Β'ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ 27 1128 1068 2196 12 45 6310 2002 5,61 64,03%
Β'ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ 26 110 1970 2080 9 86 7033 2057 3,41 74,11%
ΒΡΑΧΕΙΑ ΠΑΘ. 3 1262 1028 2290 1 0 2663 2287 2,59 243,20%
ΒΡΑΧΕΙΑ ΧΕΙΡ. 3 61 24 85 0 0 85 85 3,54 7,76%
ΒΡΑΧΕΙΑ ΨΥΧ. 1 3 1555 1558 0 0 1558 1557 1,00 426,85%
Β'ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 25 440 1019 1459 4 91 3940 1463 3,54 43,18%
ΘΕΡΜΟΚΥΤΙΔΑ 4 1 1 2 3 230 440 20 1,88 30,14%
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ 24 24 1560 1584 12 567 6077 1951 2,84 69,37%
ΜΑΙΕΥΤ./ΓΥΝ. 30 234 1229 1463 11 13 5202 1475 4,15 47,51%
ΜΕΘ ΚΑΡΔ.Σ 6 3 476 479 5 91 1510 6 2,64 68,95%
ΜΕΣ.ΑΝΑΙΜΙΑ 3 1 211 212 0 0 212 212 1,00 19,36%
ΜΕΘ 8 5 9 14 4 129 1170 17 8,24 53,42%
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ 9 124 366 490 0 96 1948 555 4,22 59,30%
ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 11 40 221 261 4 90 2337 286 7,42 58,21%
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ 9 146 1775 1921 4 51 3679 1933 2,01 111,99%
ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ                    
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ 27 463 977 1440 15 46 8414 1450 8,11 85,38%
ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ 21 230 1947 2177 4 63 5542 2203 2,75 72,30%
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ 13 26 1669 1695 2 1 2178 1692 1,30 45,90%
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ 24 859 644 1503 14 5 4376 1511 6,60 49,95%
ΠΡΟΩΡΑ 6 176 191 367 1 213 1276 351 3,15 58,26%
ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ 13 25 1258 1283 4 26 3555 1293 2,76 74,92%
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ 18 87 293 380 15 34 5252 400 15,36 79,94%
Ω.Ρ.Λ. 9 198 373 571 5 8 1561 568 4,04 47,52%
Σύνολα 401 7184 23970 31154 163   95959 30672    
2007
Κλινική Κλίνες ΕΕ ΤΕ ΣΕ Π ΜΕ ΗΝ ΕΞ ΜΟΗΝ Κ επί %
Α'ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ 31 573 2849 3422 12 30 8586 3167 2,97 75,88%
Α'ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ 26 302 798 1100 9 48 5072 1075 5,93 53,45%
Α'ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 24 492 773 1265 3 73 5022 1258 5,92 57,33%
Β'ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ 27 651 1345 1996 7 32 5707 1788 4,12 57,91%
Β'ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ 26 141 1967 2108 8 91 6969 2070 3,37 73,44%
ΒΡΑΧΕΙΑ ΠΑΘ. 3 1255 714 1969 2 0 2340 1966 3,27 213,70%
ΒΡΑΧΕΙΑ ΧΕΙΡ. 3 51 14 65 0 0 67 65 4,79 6,12%
ΒΡΑΧΕΙΑ ΨΥΧ. 1 21 1583 1604 0 0 1605 1604 1,01 439,73%
Β'ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 25 415 838 1253 4 59 3177 1220 3,53 34,82%
ΘΕΡΜΟΚΥΤΙΔΑ 4 1 0 1 0 124 198 7 1,60 13,56%
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ 24 229 1272 1501 8 562 5680 1805 3,08 64,84%
ΜΑΙΕΥΤ./ΓΥΝ. 30 274 1052 1326 6 22 4770 1340 4,42 43,56%
ΜΕΘ ΚΑΡΔ. 6 85 342 427 2 141 1481 8 3,05 67,63%
ΜΕΣ.ΑΝΑΙΜΙΑ 3 0 224 224 0 0 224 224 1,00 20,46%
ΜΕΘ 8 6 1 7 3 104 1094 3 10,13 49,95%
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ 9 145 344 489 1 79 1677 527 3,96 51,05%
ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 11 67 178 245 1 87 2477 279 9,31 61,69%
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ 9 105 1861 1966 3 40 3671 1979 1,93 111,75%
ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ                    
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ 27 452 1035 1487 11 57 7059 1508 6,40 71,63%
ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ 21 195 1767 1962 4 32 4966 1972 2,75 64,79%
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ 13 16 1537 1553 2 4 2153 1553 1,40 45,37%
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ 24 679 653 1332 7 6 3715 1329 5,58 42,41%
ΠΡΟΩΡΑ 6 163 165 328 1 117 1232 320 4,35 56,26%
ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ 13 14 1160 1174 3 9 3196 1178 2,73 67,36%
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ 18 101 269 370 12 29 5742 383 18,52 87,40%
Ω.Ρ.Λ. 9 200 262 462 4 16 1339 476 4,75 40,76%
Σύνολα 401 6633 23003 29636 113   89219 29104    
2008
Κλινική Κλίνες ΕΕ ΤΕ ΣΕ Π ΜΕ ΗΝ ΕΞ ΜΟΗΝ Κ επί %
Α'ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ 31 884 2405 3289 16 31 8490 3052 3,46 75,03%
Α'ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ 26 290 916 1206 8 44 5562 1175 5,75 58,61%
Α'ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 24 489 688 1177 8 64 4565 1140 6,01 52,11%
Β'ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ 27 787 1119 1906 11 44 6154 1734 5,24 62,45%
Β'ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ 26 127 1986 2113 11 99 6991 2106 3,34 73,67%
ΒΡΑΧΕΙΑ ΠΑΘ. 3 1217 453 1670 2 0 2040 1667 4,48 186,30%
ΒΡΑΧΕΙΑ ΧΕΙΡ. 3 67 13 80 0 0 81 80 6,23 7,40%
ΒΡΑΧΕΙΑ ΨΥΧ. 1 58 1521 1579 0 0 1584 1579 1,04 433,97%
Β'ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 25 492 822 1314 3 60 3490 1273 3,94 38,25%
ΘΕΡΜΟΚΥΤΙΔΑ 4 0 1 1 1 271 522 7 1,91 35,75%
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ 24 407 1129 1536 13 561 5660 1826 3,32 64,61%
ΜΑΙΕΥΤ./ΓΥΝ. 30 385 880 1265 5 6 4445 1266 4,99 40,59%
ΜΕΘ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ 6 131 250 381 3 137 1230 3 3,15 56,16%
ΜΕΣ. ΑΝΑΙΜΙΑ 3 4 214 218 0 0 219 217 1,02 20,00%
ΜΕΘ 8 3 3 6 1 129 1236 11 9,29 56,44%
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ 9 191 426 617 3 79 1898 667 3,74 57,78%
ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 11 110 143 253 3 114 2848 289 10,95 70,93%
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ 9 186 1828 2014 5 30 3483 2012 1,87 106,03%
ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ                    
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ 27 524 1045 1569 14 71 6998 1592 6,19 71,01%
ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ 21 477 1338 1815 3 24 4098 1821 3,00 53,46%
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ 13 38 1656 1694 1 4 2244 1697 1,35 47,29%
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ 24 923 575 1498 5 7 3969 1486 6,76 45,31%
ΠΡΟΩΡΑ 6 222 128 350 1 266 1287 345 3,26 58,77%
ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ 13 27 1302 1329 4 14 3781 1334 2,86 79,68%
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ 18 122 225 347 17 36 6056