Κίνηση Θεραπευτηρίου

Στατιστικά στοιχεία για την κίνηση του θεραπευτηρίου για τα τρίμηνα του 2018. Παρακαλώ επιλέξτε την αντίστοιχη καρτέλα ή επιλέξτε τα στοιχεία περασμένων ετών από τα περιεχόμενα της σελίδας.

A Τρίμηνο 2018
Κλινική Κλίνες EE TE ΣΕ Π ΜΕ ΗΣ ΕΞ ΜΟ ΗΣ. Κ επι %
Α'ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ  28  252  6  258  7  143  1729  324  4,24  68,61
Α'ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ  18  126  20  146  13  34  891  144  4,62  55,00
Α'ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ  18  152  154  306  4  44  1072  322  3,03  66,17
Β'ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ  29  282  278  560  13  183  1907  642  2,52  73,07
Β'ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ  21  195  154  349  10  45  1310  342  3,24  69,31
ΒΡΑΧΕΙΑ ΠΑΘ.  6  1093  3  1096  3  0  1096  630  1,00  202,96
ΒΡΑΧΕΙΑ ΧΕΙΡ.  2  121  4  125  0  0  125  68  1,00  69,44
ΒΡΑΧΕΙΑ ΨΥΧ.  1  58  161  219  0  0  219  209  1,00  243,33
Β'ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ  20  130  257  387  5  41  835  394  1,93  46,39
ΘΕΡΜΟΚΥΤΙΔΑ  4  67  1  68  0  2  80  3  1,14  22,22
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ  22  273  4  277  8  138  1043  368  2,47  52,68
ΜΑΙΕΥΤ./ΓΥΝ.  23  179  87  266  1  3  873  259  3,23  42,17
ΜΕΘ ΚΑΡΔ.  6  78  0  78  4  32  350  3  3,07  64,81
ΜΕΣ.ΑΝΑΙΜΙΑ  3  3  88  91  0  2  93  89  1,00  34,44
ΜΕΘ  6  2  0  2  5  46  506  5  9,55  93,70
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ  8  89  39  128  5  65  463  177  2,34  64,31
ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ  18  78  50  128  6  37  1155  150  6,75  71,30
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ  11  157  2  159  5  24  599  174  3,19  60,51
ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ  11  1  810  811  0  45  856  811  1,00  86,46
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ  27  164  228  392  3  15  1562  383  3,81  64,28
ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ  16  66  415  481  0  14  739  489  1,49  51,32
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ  12  66  669  735  0  0  757  734  1,03  70,09
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ  19  320  0  320  5  5  700  315  2,12  40,94
ΠΡΟΩΡΑ  6  19  0  19  2  66  116  85  1,33 21,48
ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ  12  1  77  78  0  2  92  79  1,15  8,52
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ  18  53  6  59  19  19  1620  77  16,70  100,00
Ω.Ρ.Λ.  10  112  43  155  0  20  477  169  2,73  53,00
Σύνολα  375  4137  3556  7693  118  1025  21265  7445  3,21  70,24
B Τρίμηνο 2018
Κλινική Κλίνες EE TE ΣΕ Π ΜΕ ΗΣ ΕΞ ΜΟ ΗΣ. Κ επι %
Α'ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ 28 314 14 328 17 120 1847 387 3,97 72,49
Α'ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ 18 100 14 114 8 25 760 117 5,17 46,40
Α'ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 18 172 104 276 9 64 948 317 2,72 57,88
Β'ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ 29 342 241 583 14 173 1913 654 2,48 72,49
Β'ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ 21 170 147 317 10 41 1314 313 3,57 68,76
ΒΡΑΧΕΙΑ ΠΑΘ. 6 1051 0 1051 1 0 1051 613 1,00 192,49
ΒΡΑΧΕΙΑ ΧΕΙΡ. 2 186 2 188 0 0 188 94 1,00 103,30
ΒΡΑΧΕΙΑ ΨΥΧ. 1 23 129 152 0 0 152 148 1,00 167,03
Β'ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 20 166 214 380 11 48 865 399 1,97 47,53
ΘΕΡΜΟΚΥΤΙΔΑ 4 42 1 43 1 0 45 4 1,02 12,36
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ 22 243 10 253 14 138 988 351 2,44 49,35
ΜΑΙΕΥΤ./ΓΥΝ. 23 176 80 256 11 0 785 261 2,94 37,51
ΜΕΘ ΚΑΡΔ. 6 63 0 63 6 38 346 10 3,23 63,37
ΜΕΣ.ΑΝΑΙΜΙΑ 3 1 92 93 0 0 93 93 1,00 34,07
ΜΕΘ 6 1 0 1 6 41 571 5 11,90 104,58
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ 8 80 28 108 5 73 512 174 2,75 70,33
ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 18 67 39 106 7 45 1076 128 6,81 65,69
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ 11 153 3 156 2 12 513 158 3,02 51,25
ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ 11 0 822 822 0 39 861 822 1,00 86,01
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ 27 207 167 374 17 30 1572 409 3,73 63,98
ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ 16 35 204 239 3 8 349 250 1,40 23,97
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ 12 106 553 659 1 1 671 661 1,02 61,45
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ 19 289 0 289 15 7 565 302 1,82 32,68
ΠΡΟΩΡΑ 6 19 0 19 0 39 102 59 1,76 18,68
ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ 12 1 79 80 0 5 99 80 1,16 9,07
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ 18 61 4 65 18 8 1555 73 17,09 94,93
Ω.Ρ.Λ. 10 125 42 167 4 17 419 182 2,23 46,04
Σύνολα 375 4193 2989 7182 180 972 20160 7064 3,30 64,95
Γ Τρίμηνο 2018
Κλινική Κλίνες EE TE ΣΕ Π ΜΕ ΗΣ ΕΞ ΜΟ ΗΣ. Κ επι %
Α'ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ 28 347 0 347 18 116 1947 387 4,05 75,58
Α'ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ 18 129 2 131 7 27 682 133 4,13 41,18
Α'ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 18 265 43 308 9 64 934 329 2,45 56,40
Β'ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ 29 500 111 611 18 157 2107 677 2,68 78,97
Β'ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ 21 152 97 249 11 46 1084 255 3,54 56,11
ΒΡΑΧΕΙΑ ΠΑΘ. 6 1071 1 1072 2 0 1072 632 1,00 194,20
ΒΡΑΧΕΙΑ ΧΕΙΡ. 2 175 2 177 1 0 177 98 0,99 96,20
ΒΡΑΧΕΙΑ ΨΥΧ. 1 76 57 133 0 0 133 130 1,00 144,57
Β'ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 20 224 137 361 2 42 946 359 2,34 51,41
ΘΕΡΜΟΚΥΤΙΔΑ 4 78 0 78 1 0 87 4 1,10 23,64
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ 22 275 1 276 16 145 1012 395 2,32 50,00
ΜΑΙΕΥΤ./ΓΥΝ. 23 236 15 251 6 5 853 253 3,26 40,31
ΜΕΘ ΚΑΡΔ. 6 86 0 86 4 27 351 16 3,00 63,59
ΜΕΣ.ΑΝΑΙΜΙΑ 3 0 100 100 0 0 100 100 1,00 36,23
ΜΕΘ 6 0 0 0 7 50 370 7 6,49 67,03
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ 8 101 2 103 6 75 503 167 2,73 68,34
ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 18 75 18 93 13 45 1191 121 7,89 71,92
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ 11 152 3 155 3 17 587 168 3,35 58,00
ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ 11 0 926 926 0 28 954 926 1,00 94,27
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ 27 231 97 328 4 34 1308 332 3,57 52,66
ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ 16 102 217 319 0 11 543 323 1,65 36,89
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ 12 124 501 625 0 0 628 623 1,00 56,88
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ 19 273 0 273 4 7 459 279 1,62 26,26
ΠΡΟΩΡΑ 6 29 0 29 0 73 166 102 1,63 30,07
ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ 12 0 61 61 0 0 61 61 1,00 5,53
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ 18 82 1 83 17 8 1591 90 14,73 96,07
Ω.Ρ.Λ. 10 160 26 186 4 14 424 196 2,08 46,09
Σύνολα 375 4943 2418 7361 153 991 20270 7163 3,02 63,64
Δ Τρίμηνο 2018
Κλινική Κλίνες EE TE ΣΕ Π ΜΕ ΗΣ ΕΞ ΜΟ ΗΣ. Κ επι %
Α'ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ 28 292 1 293 23 99 1728 327 4,16 67,08
Α'ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ 18 127 2 129 8 24 808 126 5,02 48,79
Α'ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 18 253 53 306 13 43 960 326 2,65 57,97
Β'ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ 29 515 65 580 21 165 2040 661 2,66 76,46
Β'ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ 21 144 117 261 13 35 1133 258 3,67 58,64
ΒΡΑΧΕΙΑ ΠΑΘ. 6 982 0 982 5 0 983 577 1,00 178,08
ΒΡΑΧΕΙΑ ΧΕΙΡ. 2 142 2 144 0 0 144 85 1,00 78,26
ΒΡΑΧΕΙΑ ΨΥΧ. 1 49 111 160 0 0 160 157 1,00 173,91
Β'ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 20 191 211 402 12 28 968 403 2,19 52,61
ΘΕΡΜΟΚΥΤΙΔΑ 4 70 0 70 1 0 88 11 1,24 23,91
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ 22 256 1 257 13 145 1001 368 2,41 49,46
ΜΑΙΕΥΤ./ΓΥΝ. 23 235 8 243 8 1 841 249 3,34 39,74
ΜΕΘ ΚΑΡΔ. 6 72 0 72 2 35 355 16 3,26 64,31
ΜΕΣ.ΑΝΑΙΜΙΑ 3 2 97 99 0 0 99 98 1,00 35,87
ΜΕΘ 6 1 0 1 6 53 647 1 10,78 117,21
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ 8 87 4 91 7 72 486 153 2,86 66,03
ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 18 85 8 93 8 38 1149 112 8,27 69,38
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ 11 147 0 147 4 14 475 158 2,88 46,94
ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ 11 1 900 901 0 33 934 901 1,00 92,29
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ 27 227 141 368 25 41 1740 411 4,01 70,05
ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ 16 117 254 371 7 13 625 389 1,60 42,46
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ 12 138 288 426 0 1 445 427 1,04 40,31
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ 19 271 0 271 2 4 425 275 1,53 24,31
ΠΡΟΩΡΑ 6 26 1 27 1 61 151 88 1,70 27,36
ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ 12 1 67 68 0 5 74 67 1,01 6,70
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ 18 63 2 65 17 9 1510 76 16,59 91,18
Ω.Ρ.Λ. 10 177 58 235 4 11 542 245 2,17 58,91
Σύνολα 375 4671 2391 7062 200 930 20511 6965 3,33 65,12
Υπόμνημα

ΕΕ= Έκτακτες Εισαγωγές   ΤΕ= Τακτικες Εισαγωγές   ΣΕ= Συνολικές Εισαγωγές   Π= Παραμονές ΜΕ=Μεταθέσεις Εισόδου   ΗΣ= Ημέρες Νοσηλείας ΕΞ= Εξιτήρια   ΜΟΗΣ= Μέσος Όρος Ημερών Νοσηλείας   Κ επί %= Κάλυψη επί τις %

Περασμένα Έτη

Στατιστικά ετών 2001-2017

2001
Κλινική Κλίνες ΕΕ ΤΕ ΣΕ Π ΗΝ ΕΞ ΜΟΗΝ Κ επί %
Α'ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ 31 0 2674 3270 9 8730 2456 3,19 77,15%
Α'ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ 26 0 955 1329 16 6083 944 5,99 64,10%
Α'ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 24 0 1287 1875 7 5985 1264 4,40 68,32%
Β'ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ 27 0 2055 3111 20 7047 1890 3,32 71,51%
Β'ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ 26 0 1356 1480 14 6554 1351 4,59 69,06%
ΒΡΑΧΕΙΑ ΠΑΘ 3 0 1015 2224 0 1025 1012 1,01 93,61%
ΒΡΑΧΕΙΑ ΧΕΙΡ. 3 0 55 127 0 58 56 1,04 5,30%
ΒΡΑΧΕΙΑ ΨΥΧ. 1 0 2 17 0 2 2 1,00 0,55%
Β'ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 25 0 1587 2156 7 4413 1565 2,66 48,36%
ΘΕΡΜΟΚΥΤΙΔΑ 4 0 36 66 2 340 39 2,93 23,29%
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ 24 0 1108 1112 14 5371 1513 3,21 61,31%
ΜΑΙΕΥΤ./ΓΥΝ. 30 0 1532 1653 8 6728 1540 4,32 61,44%
ΜΕΘ ΚΑΡΔ. 6 0 505 505 5 1797 26 2,99 82,05%
ΜΕΣ. ΑΝΑΙΜΙΑ 3 0 239 240 0 240 239 1,00 21,92%
ΜΕΘ                  
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ 9 0 390 538 2 1491 438 3,27 45,39%
ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 11 0 674 707 0 2733 705 3,80 68,07%
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ 9 0 1530 1737 5 3290 1539 2,10 100,15%
ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ 11                
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ 27 0 999 1410 13 8636 1051 7,94 87,63%
ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ 21 0 2217 2392 4 5659 2224 2,51 73,83%
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ 13 0 1429 1451 5 2004 1430 1,39 42,23%
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ 24 0 1552 2416 7 4180 1548 2,67 47,72%
ΠΡΟΩΡΑ 6 0 223 223 3 769 223 2,60 35,11%
ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ 13 0 592 624 0 3133 596 5,16 66,03%
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ 18 0 369 514 12 4366 392 10,67 66,45%
Ω.Ρ.Λ. 9 0 623 810 2 1837 631 2,86 55,92%
Σύνολα 393 1 25004 25005 155 92471 24674    
2002
Κλινική Κλίνες ΕΕ ΤΕ ΣΕ Π ΜΕ ΗΝ ΕΞ ΜΟΗΝ Κ επί %
Α'ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ 31 32 3055 3087 25 35 9352 2818 3,00 82,65%
Α'ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ 26 16 1066 1082 16 43 6522 1055 5,80 68,72%
Α'ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 24 88 1165 1253 6 62 5353 1221 4,34 61,11%
Β'ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ 27 86 1991 2077 14 29 6435 1889 3,16 65,30%
Β'ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ 26 5 1801 1806 8 57 6916 1769 3,71 72,88%
ΒΡΑΧΕΙΑ ΠΑΘ. 3 51 1607 1658 0 0 2310 1652 1,44 210,96%
ΒΡΑΧΕΙΑ ΧΕΙΡ. 3 2 78 80 0 0 81 80 1,04 7,40%
ΒΡΑΧΕΙΑ ΨΥΧ. 1     0            
Β'ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 25 17 1594 1611 2 81 4478 1590 2,67 49,07%
ΘΕΡΜΟΚΥΤΙΔΑ 4 3 68 71 2 99 432 65 2,56 29,59%
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ 24 3 1161 1164 5 607 5585 1612 3,15 63,76%
ΜΑΙΕΥΤ./ΓΥΝ. 30 10 1557 1567 5 26 6314 1583 3,98 57,66%
ΜΕΘ ΚΑΡΔ. 6 0 566 566 5 76 1737 19 2,68 79,32%
ΜΕΣ.ΑΝΑΙΜΙΑ 3 1 211 212 0 0 213 212 1,01 19,45%
ΜΕΘ                    
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ 9 9 404 413 2 69 1597 459 3,36 48,61%
ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 11 4 667 671 5 55 2663 714 3,66 66,33%
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ 9 31 1582 1613 1 25 3422 1611 2,13 104,17%
ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ                    
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ 27 28 1143 1171 20 84 8569 1236 6,87 86,95%
ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ 21 62 1990 2052 6 49 5401 2071 2,64 70,46%
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ 13 6 1557 1563 3 2 2227 1563 1,43 46,93%
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ 24 104 1562 1666 7 3 4862 1659 3,09 55,50%
ΠΡΟΩΡΑ 6 14 262 276 0 101 860 283 2,37 39,27%
ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ 13 0 730 730 0 17 3126 736 4,18 65,88%
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ 18 5 414 419 6 26 4680 433 10,49 71,23%
Ω.Ρ.Λ. 9 27 534 561 1 14 1633 567 2,97 49,71%
Σύνολα 393 604 26765 27369 139   94768 26897    
2003
Κλινική Κλίνες ΕΕ ΤΕ ΣΕ Π ΜΕ ΗΝ ΕΞ ΜΟΗΝ Κ επί %
Α'ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ 31 322 2973 3295 19 42 9895 3008 3,26 87,45%
Α'ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ 26 261 845 1106 14 47 6133 1081 6,77 64,63%
Α'ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 24 666 695 1361 6 66 5300 1339 6,91 60,50%
Β'ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ 27 920 1267 2187 18 38 6511 2027 4,92 66,07%
Β'ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ 26 258 1697 1955 12 59 7252 1923 4,10 76,42%
ΒΡΑΧΕΙΑ ΠΑΘ. 3 496 1076 1572 3 0 1738 1567 1,61 158,72%
ΒΡΑΧΕΙΑ ΧΕΙΡ. 3 22 15 37 0 1 38 37 2,38 3,47%
ΒΡΑΧΕΙΑ ΨΥΧ. 1 4 454 458 0 0 459 458 1,01 125,75%
Β'ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 25 511 1058 1569 4 77 4202 1550 3,69 46,05%
ΘΕΡΜΟΚΥΤΙΔΑ 4 18 54 72 0 41 349 19 3,67 23,90%
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ 24 5 1256 1261 11 626 5974 1672 3,16 68,20%
ΜΑΙΕΥΤ./ΓΥΝ. 30 92 1308 1400 5 23 5273 1404 3,95 48,16%
ΜΕΘ ΚΑΡΔ. 6 0 530 530 3 92 1678 15 2,68 76,62%
ΜΕΣ.ΑΝΑΙΜΙΑ 3 0 216 216 0 0 217 216 1,00 19,82%
ΜΕΘ                    
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ 9 90 338 428 3 91 1711 501 3,96 52,09%
ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 11 17 186 203 0 25 790 223 3,74 19,68%
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ 9 235 1422 1657 2 32 3662 1659 2,52 111,48%
ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ                    
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ 27 444 873 1317 12 81 9062 1374 9,38 91,95%
ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ 21 406 1750 2156 5 41 5732 2178 3,19 74,78%
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ 13 45 1647 1692 4 3 2580 1693 1,56 54,37%
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ 24 694 709 1403 14 5 4459 1408 6,13 50,90%
ΠΡΟΩΡΑ 6 57 186 243 0 96 1249 289 4,43 57,03%
ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ 13 30 922 952 3 12 3720 956 3,97 78,40%
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ 18 143 862 1005 11 39 6258 1023 6,86 95,25%
Ω.Ρ.Λ. 9 276 348 624 3 22 1952 636 5,23 59,42%
Σύνολα 393 6012 22687 28699 152   96194 28256    
2004
Κλινική Κλίνες ΕΕ ΤΕ ΣΕ Π ΜΕ ΗΝ ΕΞ ΜΟΗΝ Κ επί %
Α'ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ 31 418 2501 2919 7 52 9077 2629 3,55 80,22%
Α'ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ 26 387 805 1192 8 48 6368 1184 7,40 67,10%
Α'ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 24 574 728 1302 9 81 5260 1279 6,43 60,05%
Β'ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ 27 911 1491 2402 13 36 6704 2214 4,35 68,03%
Β'ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ 26 354 1544 1898 9 78 7438 1854 4,56 78,38%
ΒΡΑΧΕΙΑ ΠΑΘ. 3 410 1579 1989 5 0 2112 1990 1,33 192,88%
ΒΡΑΧΕΙΑ ΧΕΙΡ. 3 22 40 62 0 0 62 62 1,55 5,66%
ΒΡΑΧΕΙΑ ΨΥΧ. 1 33 1474 1507 0 0 1529 1507 1,04 418,90%
Β'ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 25 628 940 1568 2 85 4230 1529 4,12 46,36%
ΘΕΡΜΟΚΥΤΙΔΑ 4 51 110 161 1 2 331 8 2,93 22,67%
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ 24 8 1476 1484 14 693 6172 1913 2,83 70,46%
ΜΑΙΕΥΤ./ΓΥΝ. 30 80 1363 1443 14 26 5255 1463 3,75 47,99%
ΜΕΘ ΚΑΡΔ. 6 1 545 546 6 150 1757 9 2,51 80,23%
ΜΕΣ. ΑΝΑΙΜΙΑ 3 0 214 214 0 0 214 214 1,00 19,54%
ΜΕΘ 8 1 4 5 0 88 527 5 5,73 24,06%
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ 9 93 372 465 1 85 1900 530 4,15 57,84%
ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 11 18 204 222 0 57 1404 242 5,38 34,97%
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ 9 167 1593 1760 7 50 3436 1768 2,08 104,60%
ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ                    
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ 27 509 840 1349 14 96 8999 1409 9,47 91,31%
ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ 21 208 2164 2372 2 37 5875 2365 2,67 76,65%
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ 13 40 1626 1666 3 1 2467 1663 1,51 51,99%
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ 24 534 916 1450 6 10 4540 1447 4,87 51,83%
ΠΡΟΩΡΑ 6 58 124 182 6 151 1253 331 4,46 57,21%
ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ 13 33 993 1026 3 19 3549 1031 3,50 74,79%
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ 18 175 316 491 15 33 5419 517 14,89 82,48%
Ω.Ρ.Λ. 9 256 350 606 3 13 1850 602 5,05 56,32%
Σύνολα 401 5969 24312 30281 148   97728 29765    
2005
Κλινική Κλίνες ΕΕ ΤΕ ΣΕ Π ΜΕ ΗΝ ΕΞ ΜΟΗΝ Κ επί %
Α'ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ 31 596 2683 3279 14 32 9516 2955 3,49 84,10%
Α'ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ 26 374 889 1263 6 52 6017 1232 6,35 63,40%
Α'ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 24 588 807 1395 8 67 5421 1356 6,15 61,88%
Β'ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ 27 1056 1126 2182 12 37 6211 2008 5,29 63,02%
Β'ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ 26 124 1980 2104 6 78 7386 2080 3,58 77,83%
ΒΡΑΧΕΙΑ ΠΑΘ. 3 1209 1099 2308 1 0 2699 2304 2,45 246,48%
ΒΡΑΧΕΙΑ ΧΕΙΡ. 3 72 23 95 0 1 97 96 4,04 8,86%
ΒΡΑΧΕΙΑ ΨΥΧ. 1 15 1631 1646 0 0 1646 1646 1,01 450,96%
Β'ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 25 569 995 1564 0 65 4328 1527 4,08 47,43%
ΘΕΡΜΟΚΥΤΙΔΑ 4 30 59 89 3 93 415 3 2,68 28,42%
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ 24 4 1569 1573 15 651 6050 1994 2,71 69,06%
ΜΑΙΕΥΤ./ΓΥΝ. 30 121 1385 1506 8 11 5187 1503 3,69 47,37%
ΜΕΘ ΚΑΡΔ. 6 0 521 521 5 134 1732 6 2,62 79,09%
ΜΕΣ. ΑΝΑΙΜΙΑ 3 1 207 208 0 0 208 207 1,00 19,00%
ΜΕΘ 8 1 0 1 0 99 936 5 9,45 42,74%
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ 9 148 408 556 2 86 2186 620 4,41 66,54%
ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 11 33 232 265 1 63 1877 275 6,34 46,75%
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ 9 207 1645 1852 4 38 3652 1864 2,16 111,17%
ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ                    
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ 27 411 1101 1512 12 88 9172 1558 7,64 93,07%
ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ 21 175 1948 2123 1 48 4993 2145 2,50 65,14%
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ 13 22 1548 1570 5 3 2293 1575 1,47 48,32%
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ 24 864 815 1679 11 3 4596 1671 5,54 52,47%
ΠΡΟΩΡΑ 6 117 140 257 5 180 1307 347 4,02 59,68%
ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ 13 32 1102 1134 5 16 3651 1137 3,25 76,94%
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ 18 145 378 523 15 27 5456 544 12,99 83,04%
Ω.Ρ.Λ. 9 187 389 576 6 22 1671 590 4,01 50,87%
Σύνολα 401 7101 24680 31781 145   98703 31248    
2006
Κλινική Κλίνες ΕΕ ΤΕ ΣΕ Π ΜΕ ΗΝ ΕΞ ΜΟΗΝ Κ επί %
Α'ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ 31 652 2607 3259 13 43 8887 2951 3,34 78,54%
Α'ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ 26 309 838 1147 14 28 5850 1117 6,65 61,64%
Α'ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 24 577 661 1238 7 80 4904 1230 6,56 55,98%
Β'ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ 27 1128 1068 2196 12 45 6310 2002 5,61 64,03%
Β'ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ 26 110 1970 2080 9 86 7033 2057 3,41 74,11%
ΒΡΑΧΕΙΑ ΠΑΘ. 3 1262 1028 2290 1 0 2663 2287 2,59 243,20%
ΒΡΑΧΕΙΑ ΧΕΙΡ. 3 61 24 85 0 0 85 85 3,54 7,76%
ΒΡΑΧΕΙΑ ΨΥΧ. 1 3 1555 1558 0 0 1558 1557 1,00 426,85%
Β'ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 25 440 1019 1459 4 91 3940 1463 3,54 43,18%
ΘΕΡΜΟΚΥΤΙΔΑ 4 1 1 2 3 230 440 20 1,88 30,14%
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ 24 24 1560 1584 12 567 6077 1951 2,84 69,37%
ΜΑΙΕΥΤ./ΓΥΝ. 30 234 1229 1463 11 13 5202 1475 4,15 47,51%
ΜΕΘ ΚΑΡΔ.Σ 6 3 476 479 5 91 1510 6 2,64 68,95%
ΜΕΣ.ΑΝΑΙΜΙΑ 3 1 211 212 0 0 212 212 1,00 19,36%
ΜΕΘ 8 5 9 14 4 129 1170 17 8,24 53,42%
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ 9 124 366 490 0 96 1948 555 4,22 59,30%
ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 11 40 221 261 4 90 2337 286