Κίνηση Θεραπευτηρίου

Στατιστικά στοιχεία για την κίνηση του θεραπευτηρίου για τα τρίμηνα του 2021. Παρακαλώ επιλέξτε την αντίστοιχη καρτέλα ή επιλέξτε τα στοιχεία περασμένων ετών από τα περιεχόμενα της σελίδας.

A' Τρίμηνο 2021
Κλινική Κλίνες EE TE ΣΕ Π ΜΕ ΗΣ ΕΞ ΜΟ ΗΣ. Κ επι %
Α'ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ  28 217 0 217 26 195 1820 354 4,16 72,22
Α'ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ  18 121 0 121 19 54 1421 110 7,32 87,72
Α'ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ  18 67 57 124 3 55 489 160 2,69 30,19
Β'ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ  29 168 84 252 11 90 1069 292 3,03 40,96
Β'ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ  21 224 14 238 20 71 2324 190 7,06 122,96
ΒΡΑΧΕΙΑ ΠΑΘ.  6 643 2 645 0 0 645 222 1,00 119,44
ΒΡΑΧΕΙΑ ΧΕΙΡ.  2 175 6 181 1 0 184 111 1,01 102,22
ΒΡΑΧΕΙΑ ΨΥΧ.  1 4 0 4 0 0 4 4 1,00 4,44
Β'ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ  20 113 45 158 4 42 765 174 3,75 42,50
ΘΕΡΜΟΚΥΤΙΔΑ  4 47 0 47 1 0 75 8 1,56 20,83
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ  22 218 0 218 2 69 685 248 2,37 34,60
ΜΑΙΕΥΤ./ΓΥΝ.  23 147 1 148 1 3 365 145 2,40 17,63
ΜΕΘ ΚΑΡΔ.  6 60 0 60 4 20 318 21 3,79 58,89
ΜΕΣ.ΑΝΑΙΜΙΑ  3 0 97 97 0 0 97 97 1,00 35,93
ΜΕΘ  12 2 0 2 11 65 634 1 8,13 58,70
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ  8 76 30 106 2 57 502 149 3,04 69,72
ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ  18 72 2 74 2 37 916 77 8,11 56,54
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ  11 117 4 121 4 12 435 126 3,18 43,94
ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ  13 0 890 890 0 0 890 889 1,00 76,07
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ  27 227 31 258 4 23 1112 267 3,90 45,76
ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ  16 125 59 184 3 11 340 197 1,72 23,61
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ  12 38 525 563 0 0 563 563 1,00 52,13
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ  19 67 1 68 0 1 132 65 1,91 7,72
ΠΡΟΩΡΑ  6 13 0 13 0 39 94 52 1,81 17,41
ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ  12 1 51 52 0 0 52 52 1,00 4,81
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ  18 48 0 48 9 4 1271 51 20,84 78,46
Ω.Ρ.Λ.  10 37 4 41 0 4 55 38 1,22 6,11
Σύνολα  383 3027 1903 4930 127 852 17257 4663 2,92 50,06
B' Τρίμηνο 2021
Κλινική Κλίνες EE TE ΣΕ Π ΜΕ ΗΣ ΕΞ ΜΟ ΗΣ. Κ επι %
Α'ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ 28 307 3 310 16 258 2057 503 3,52 80,73
Α'ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ 18 259 0 259 12 66 2438 236 7,23 148,84
Α'ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 18 81 45 126 5 86 500 181 2,30 30,53
Β'ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ 29 217 103 320 17 121 1437 373 3,14 54,45
Β'ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ 21 268 9 277 37 68 2755 271 7,21 144,17
ΒΡΑΧΕΙΑ ΠΑΘ. 6 893 2 895 0 0 910 334 1,02 166,67
ΒΡΑΧΕΙΑ ΧΕΙΡ. 2 299 8 307 1 0 308 187 1,00 169,23
ΒΡΑΧΕΙΑ ΨΥΧ. 1 5 1 6 0 0 6 6 1,00 6,59
Β'ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 20 167 61 228 8 54 757 256 2,61 41,59
ΘΕΡΜΟΚΥΤΙΔΑ 4 52 0 52 1 0 91 11 1,72 25,00
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ 22 261 3 264 10 76 842 293 2,41 42,06
ΜΑΙΕΥΤ./ΓΥΝ. 23 172 0 172 3 3 515 171 2,89 24,61
ΜΕΘ ΚΑΡΔ. 6 55 0 55 1 32 324 22 3,68 59,34
ΜΕΣ.ΑΝΑΙΜΙΑ 3 0 110 110 0 0 110 110 1,00 40,29
ΜΕΘ 12 0 0 0 6 49 784 2 14,25 71,79
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ 8 55 18 73 6 98 583 158 3,29 80,08
ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 18 58 1 59 15 35 818 82 7,50 49,94
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ 11 129 2 131 3 11 430 135 2,97 42,96
ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ 13 0 953 953 0 7 960 953 1,00 81,15
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ 27 173 19 192 11 36 950 217 3,97 38,67
ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ 16 105 63 168 0 19 277 180 1,48 19,02
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ 12 30 591 621 0 0 625 621 1,01 57,23
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ 19 117 1 118 2 4 232 119 1,87 13,42
ΠΡΟΩΡΑ 6 22 1 23 0 42 143 65 2,20 26,19
ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ 12 0 62 62 0 0 62 62 1,00 5,68
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ 18 49 0 49 10 6 1489 49 22,91 90,90
Ω.Ρ.Λ. 10 21 4 25 3 2 43 29 1,43 4,73
Σύνολα 383 3795 2060 5855 167 1073 20446 5626 2,88 58,66
Γ' Τρίμηνο 2021
Κλινική Κλίνες EE TE ΣΕ Π ΜΕ ΗΣ ΕΞ ΜΟ ΗΣ. Κ επι %
Α'ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ 28 242 11 253 12 195 1870 389 4,07 72,59
Α'ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ 18 100 0 100 15 38 1017 93 6,65 61,41
Α'ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 18 87 38 125 7 49 430 163 2,38 25,97
Β'ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ 29 260 138 398 26 211 1902 544 3,00 71,29
Β'ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ 21 402 20 422 15 74 3041 351 5,95 157,40
ΒΡΑΧΕΙΑ ΠΑΘ. 6 1027 1 1028 1 0 1034 425 1,00 187,32
ΒΡΑΧΕΙΑ ΧΕΙΡ. 2 279 11 290 1 0 291 179 1,00 158,15
ΒΡΑΧΕΙΑ ΨΥΧ. 1 7 0 7 0 0 7 6 1,,00 7,61
Β'ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 20 271 119 390 10 97 1293 443 2,60 70,27
ΘΕΡΜΟΚΥΤΙΔΑ 4 59 0 59 0 0 74 5 1,25 20,11
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ 22 236 2 238 14 76 727 288 2,22 35,92
ΜΑΙΕΥΤ./ΓΥΝ. 23 204 0 204 4 2 653 205 3,11 30,86
ΜΕΘ ΚΑΡΔ. 6 67 0 67 3 27 308 27 3,18 55,80
ΜΕΣ.ΑΝΑΙΜΙΑ 3 1 121 122 0 0 122 122 1,00 44,20
ΜΕΘ 12 0 0 0 5 47 595 0 11,44 53,89
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ 8 84 12 96 10 78 516 172 2,80 70,11
ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 18 60 2 62 6 37 810 74 7,71 48,91
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ 11 127 5 132 6 12 386 146 2,57 38,14
ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ 13 0 1042 1042 0 0 1042 1042 1,00 87,12
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ 27 218 13 231 13 32 1119 251 4,05 45,05
ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ 16 84 96 180 0 8 253 184 1,35 17,19
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ 12 24 552 576 0 0 581 576 1,01 52,63
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ 19 148 0 148 4 9 306 157 1,90 17,51
ΠΡΟΩΡΑ 6 22 0 22 0 54 168 73 2,21 30,43
ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ 12 1 55 56 0 0 56 56 1,00 5,07
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ 18 56 0 56 16 12 1625 68 19,35 98,13
Ω.Ρ.Λ. 10 61 13 74 1 5 123 80 1,54 13,37
Σύνολα 383 4127 2251 6378 169 1063 20349 6119 2,67 57,75
Δ' Τρίμηνο 2021
Κλινική Κλίνες EE TE ΣΕ Π ΜΕ ΗΣ ΕΞ ΜΟ ΗΣ. Κ επι %
Α'ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ 28 191 3 194 18 210 1725 353 4,09 66,96
Α'ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ 18 97 0 97 12 42 996 85 6,60 60,14
Α'ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 18 0 1 1 0 2 3 0 1,00 0,18
Β'ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ 29 215 162 377 17 188 1648 501 2,83 61,77
Β'ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ 21 505 34 539 45 85 4556 455 6,81 235,82
ΒΡΑΧΕΙΑ ΠΑΘ. 6 868 1 869 0 0 869 298 1,00 157,43
ΒΡΑΧΕΙΑ ΧΕΙΡ. 2 253 40 293 1 0 293 168 1,00 159,24
ΒΡΑΧΕΙΑ ΨΥΧ. 1 4 0 4 0 0 4 4 1,00 4,35
Β'ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 20 267 204 471 17 154 1615 586 2,52 87,77
ΘΕΡΜΟΚΥΤΙΔΑ 4 48 0 48 0 0 53 2 1,10 14,40
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ 22 276 0 276 6 74 851 315 2,39 42,05
ΜΑΙΕΥΤ./ΓΥΝ. 23 193 1 194 3 5 586 196 2,90 27,69
ΜΕΘ ΚΑΡΔ. 6 59 0 59 3 24 317 19 3,69 57,43
ΜΕΣ.ΑΝΑΙΜΙΑ 3 0 114 114 0 0 114 114 1,00 41,30
ΜΕΘ 12 3 0 3 5 58 617 1 9,35 55,89
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ 8 83 3 86 6 77 492 156 2,91 66,85
ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 18 59 0 59 11 26 894 72 9,31 53,99
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ 11 78 12 90 1 6 198 92 2,04 19,57
ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ 13 0 940 940 0 2 942 940 1,00 78,76
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ 27 210 54 264 14 31 1109 289 3,59 44,65
ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ 16 49 75 124 0 9 181 129 1,36 12,30
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ 12 18 626 644 0 0 645 644 1,00 58,42
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ 19 176 0 176 2 7 366 181 1,98 20,94
ΠΡΟΩΡΑ 6 30 0 30 3 46 215 75 2,72 38,95
ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ 12 1 49 50 0 1 51 51 1,00 4,62
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ 18 51 0 51 15 6 1443 56 20,04 87,14
Ω.Ρ.Λ. 10 54 23 77 0 6 132 80 1,59 14,35
Σύνολα 383 3788 2342 6130 179 1059 20915 5862 2,84 59,36
Υπόμνημα

ΕΕ= Έκτακτες Εισαγωγές   ΤΕ= Τακτικες Εισαγωγές   ΣΕ= Συνολικές Εισαγωγές   Π= Παραμονές ΜΕ=Μεταθέσεις Εισόδου   ΗΣ= Ημέρες Νοσηλείας ΕΞ= Εξιτήρια   ΜΟΗΣ= Μέσος Όρος Ημερών Νοσηλείας   Κ επί %= Κάλυψη επί τις %

Προηγούμενα Έτη

Στατιστικά ετών 2001-2021

2001
Κλινική Κλίνες ΕΕ ΤΕ ΣΕ Π ΗΝ ΕΞ ΜΟΗΝ Κ επί %
Α'ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ 31 0 2674 3270 9 8730 2456 3,19 77,15%
Α'ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ 26 0 955 1329 16 6083 944 5,99 64,10%
Α'ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 24 0 1287 1875 7 5985 1264 4,40 68,32%
Β'ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ 27 0 2055 3111 20 7047 1890 3,32 71,51%
Β'ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ 26 0 1356 1480 14 6554 1351 4,59 69,06%
ΒΡΑΧΕΙΑ ΠΑΘ 3 0 1015 2224 0 1025 1012 1,01 93,61%
ΒΡΑΧΕΙΑ ΧΕΙΡ. 3 0 55 127 0 58 56 1,04 5,30%
ΒΡΑΧΕΙΑ ΨΥΧ. 1 0 2 17 0 2 2 1,00 0,55%
Β'ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 25 0 1587 2156 7 4413 1565 2,66 48,36%
ΘΕΡΜΟΚΥΤΙΔΑ 4 0 36 66 2 340 39 2,93 23,29%
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ 24 0 1108 1112 14 5371 1513 3,21 61,31%
ΜΑΙΕΥΤ./ΓΥΝ. 30 0 1532 1653 8 6728 1540 4,32 61,44%
ΜΕΘ ΚΑΡΔ. 6 0 505 505 5 1797 26 2,99 82,05%
ΜΕΣ. ΑΝΑΙΜΙΑ 3 0 239 240 0 240 239 1,00 21,92%
ΜΕΘ                  
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ 9 0 390 538 2 1491 438 3,27 45,39%
ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 11 0 674 707 0 2733 705 3,80 68,07%
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ 9 0 1530 1737 5 3290 1539 2,10 100,15%
ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ 11                
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ 27 0 999 1410 13 8636 1051 7,94 87,63%
ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ 21 0 2217 2392 4 5659 2224 2,51 73,83%
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ 13 0 1429 1451 5 2004 1430 1,39 42,23%
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ 24 0 1552 2416 7 4180 1548 2,67 47,72%
ΠΡΟΩΡΑ 6 0 223 223 3 769 223 2,60 35,11%
ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ 13 0 592 624 0 3133 596 5,16 66,03%
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ 18 0 369 514 12 4366 392 10,67 66,45%
Ω.Ρ.Λ. 9 0 623 810 2 1837 631 2,86 55,92%
Σύνολα 393 1 25004 25005 155 92471 24674    
2002
Κλινική Κλίνες ΕΕ ΤΕ ΣΕ Π ΜΕ ΗΝ ΕΞ ΜΟΗΝ Κ επί %
Α'ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ 31 32