Μονάδα Εντατικής θεραπείας

Ασχολείται με την αντιμετώπιση βαρέως πασχόντων ασθενών.  Εφημερεύει καθημερινά επί 24ώρου βάσεως. Βασική δραστηριότητα της ΜΕΘ είναι η υποστήριξη των ζωτικών οργάνων των ασθενών φαρμακευτικά και/είτε μηχανικά.Επίσης, οι εντατικολόγοι συμβάλλουν στην αντιμετώπιση ασθενών με πολυπαραγοντικά προβλήματα που νοσηλεύονται σε άλλα τμήματα του Νοσοκομείου. Υποδέχεται περιστατικά που προέρχονται κυρίως από το χώρο του νοσοκομείου, αλλά και περιστατικά από άλλα νοσοκομεία μέσω του ΕΚΑΒ. Αυτά είναι κυρίως παθολογικά περιστατικά από τις παθολογικές κλινικές, την αιματολογική κλινική, την μονάδα μεταμόσχευσης νεφρού, την νεφρολογική κλινική και από τις δύο χειρουργικές κλινικές του νοσοκομείου.

Για την υποστήριξη αυτών των ασθενών υπάρχει δυνατότητα εφαρμογής των περισσότερων μη επεμβατικών και επεμβατικών διαγνωστικών τεχνικών (υπέρηχοι, αιμοδυναμική παρακολούθηση, ενδοσκοπήσεις κ.λ.π.) όπως επίσης είναι εφικτές οι περισσότερες από τις επεμβατικές θεραπευτικές πράξεις (τραχειοστομίες, αιμοδιαδιήθηση κ.λ.π). Σημαντικό κομμάτι της δραστηριότητάς του ιατρικού προσωπικού, εκτός της φροντίδας που προσφέρει στους ασθενείς της ΜΕΘ, είναι να υποστηρίζει συμβουλευτικά καθημερινά και συστηματικά όλες τις κλινικές για περιστατικά ασθενών που είναι σε κρίσιμη κατάσταση.

Σε όλη τη διάρκεια του 24ώρου είναι δυνατή η εφαρμογή των εξής τεχνικών:

 • Διασωλήνωση τραχείας
 • Εφαρμογή Επεμβατικού και Μη Επεμβατικού Μηχανικού Αερισμού
 • Καθετηριασμός αρτηριών, κεντρικών φλεβών και πνευμονικής αρτηρίας
 • Τοποθέτηση και διατήρηση προσωρινού καρδιακού βηματοδότη
 • Καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση
 • Παροχέτευση υπεζωκώτα
 • Θεραπευτική και διαγνωστική βρογχοσκόπηση
 • Κρικοθυρεοειδοτομή
 • Διαδερμική τραχειοστομία
 • Συνεχής υποκατάσταση νεφρικής λειτουργίας αιμοδιήθηση
 • Ηλεκτροκαρδιογράφημα και συνεχής παρακολούθηση ζωτικών λειτουργιών
 • Συνεχής μέτρηση και παρακολούθηση αιμοδυναμικών παραμέτρων, κορεσμού μικτού φλεβικού αίματος σε οξυγόνο και εξωαγγειακού πνευμονικού ύδατος με ελάχιστα επεμβατικό τρόπο.
 • Διαθωρακικό και διοισοφάγειο υπερηχογράφημα καρδίας, υπερηχογράφημα θώρακος και κοιλίας, και αγγείων, καθώς και διακρανιακό υπερηχογράφημα.
 • Τοποθέτηση και λειτουργία ενδοαορτικής αντλίας
 • Επίσης, όλο το 24ωρο είναι δυνατή η μέτρηση γαλακτικού οξέος, ηλεκτρολυτών, γλυκόζης, αιμοσφαιρίνης, αιματοκρίτη αίματος και η ανάλυση των αερίων αίματος, καθώς και η μέτρηση καρδιακής τροπονίνης, μυοσφαιρίνης, D-διμερών, και Pro-BNP.
Προσωπικό
Διευθυντής
Νάγκυ Εύα Οτίλια
Επικουρικοί Ιατροί
-
Ιατροί Ε.Σ.Υ.
Βάλτου Μαρία - Επιμελητής Α`
Λαμπίρη Κλαίρη - Διευθύντρια
Τουρουντζή Παρασκευή - Επιμελητής Α`
Τσιούλης Ηλίας - Επιμελητής Β`
Στοιχεία Επικοινωνίας
Γραφείο Διευθυντή
2513501265
Γραφείο Ιατρών
2513501262, -1263
 Γραφείο Προϊσταμένης
2513501260, -1261
Στάση Αδελφών
2513501257
Όροφος
Πρώτος