Διοικητική-Οικονομική-Πληροφορική Υπηρεσία

Η Διοικητική-Οικονομική-Πληροφορική Υπηρεσία απαρτίζεται από τις Υποδιευθύνσεις Διοικητικού,  Οικονομικού και Πληροφορικής η δομή των οποίων παρουσιάζεται στην συνέχεια. Επιλέξτε την αντίστοιχη υποδιεύθυνση για να δείτε περισσότερες πληροφορίες και να μεταφερθείτε σε σχετικά τμήματα.

 

Υποδ/νση Οικονομικού
Κάντε click στα τμήματα της Υποδιεύθυνσης Οικονομικού για να ανοίξετε την περιγραφή τους σε νέα σελίδα.
  Οικονομική Υποδιεύθυνση
Υποδ/νση Διοικητικού
Κάντε click στα τμήματα της Υποδιεύθυνσης Διοικητικού για να ανοίξετε την περιγραφή τους σε νέα σελίδα.
Υποδιεύθυνση Διοικητικού
Υποδ/νση Πληροφορικής
Κάντε click στα τμήματα της Υποδιεύθυνσης Πληροφορικής για να ανοίξετε την περιγραφή τους σε νέα σελίδα.
  Υποδιεύθυνση Πληροφορικής

 

Φωτογραφίες