Σ.Α.Ε.Κ. Γ.Ν. Καβάλας

 Ιστορική ανασκόπηση
 Η Νοσηλευτική Σχολή του Γ.Ν. Καβάλας  λειτουργεί  από το 1976.
·  Μέχρι το  1979 είναι μονοετής φοιτήσεως  και έχουν αποφοιτήσει  76  άτομα.
·  Από το 1980 - 2000 λειτουργεί  ως Μέση Τεχνική Επαγγελματική Νοσηλευτική Σχολή (Μ.Τ.Ε.Ν.Σ.) με  757 αποφοίτους.
·  Από το 2000 - 2007 λειτουργούσε ως Τ.Ε.Ε. Α΄ κύκλου σπουδών βοηθών νοσηλευτών. Αποφοίτησαν 133 μαθητές και μαθήτριες.
·  Από το 2007 έως και το 2015  λειτούργησε σαν ΕΠΑ.Σ και αποφοίτησαν 239  άτομα.
·  Από το 2015 λειτουργεί αναβαθμισμένη  ως  δημόσιο ινστιτούτο επαγγελματικής κατάρτισης (Δ. Ι..Ε..Κ.) με την ειδικότητα Βοηθός  Νοσηλευτικής  Γενικής Νοσηλείας (ΦΕΚ 1038/03-06-2015) με ημερομηνία έναρξης 15 Σεπτεμβρίου 2015 και έχουν αποφοιτήσει 43 καταρτιζόμενοι έως  και  σήμερα.

Βασικές πληροφορίες
Ανήκει στο Υπουργείο Υγείας και σκοπός της Σχολής Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Α.Ε.Κ.), είναι να προετοιμάζει στα πλαίσια της θεωρητικής και πρακτικής Εκπαίδευσης Νοσηλευτικό προσωπικό μέσης βαθμίδας (Βοηθοί Νοσηλευτών), ικανό να παρέχει νοσηλευτικές φροντίδες στους χώρους άσκησης του νοσηλευτικού επαγγέλματος.
Το πρόγραμμα σπουδών οδηγεί στην απόκτηση βεβαίωσης επαγγελματικής κατάρτισης (Β.Ε.Κ.). Οι απόφοιτοι δύναται να συμμετάσχουν σε εξετάσεις πιστοποίησης επαγγελματικής κατάρτισης, οι οποίες διεξάγονται από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) και οδηγούν στην απόκτηση διπλώματος επαγγελματικής ειδικότητας Βοηθού Νοσηλευτή επιπέδου 5.
H φοίτηση στη Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Α.Ε.Κ) είναι δωρεάν.

Τομείς απασχόλησης
  • Δημόσια ή  Ιδιωτικά  Νοσοκομεία
  • Δημόσιες ή  Ιδιωτικές Κλινικές  
  • Κοινοτικά Κέντρα
  • Γηροκομεία 
  • Κέντρα Υγείας
  • Θεραπευτήρια χρόνιων παθήσεων
  • Ψυχιατρικές δομές
  • Δομές κοινωνικής πρόνοιας (ΚΗΦ, πρόγραμμα βοήθεια στο σπίτι κ.ά) 
Οδηγός σπουδών
Η φοίτηση στην σχολή είναι υποχρεωτική διαρκεί πέντε (5) εξάμηνα και επιμερίζεται σε τέσσερα (4) εξάμηνα θεωρητικής και εργαστηριακής εκπαίδευσης και σε ένα (1) εξάμηνο πρακτικής άσκησης.
Το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης πραγματοποιείται σε μονάδες υγείας.
Οι υποψήφιοι σπουδαστές πρέπει να είναι απόφοιτοι Ενιαίου Λυκείου, ΕΠΑΛ, ΕΠΑ.Σ και Τ.Ε.Ε. Β΄ κύκλου σπουδών.
Οι προϋποθέσεις, η διαδικασία εισαγωγής, ο αριθμός εισακτέων στην σχολή και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια ορίζονται στην «Προκήρυξη εισαγωγής σπουδαστών» και δημοσιεύεται στον τύπο, στην ιστοσελίδα του νοσοκομείου  καθώς και στον πίνακα ανακοινώσεων της Νοσηλευτικής Σχολής κατά την θερινή περίοδο.
Το ωρολόγιο πρόγραμμα σπουδών αποτελείται από θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα της ειδικότητας Βοηθός  Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας.

Α  Εξάμηνο    (300 ώρες)
Νοσηλευτική  Ι (θεωρία και εργαστήριο)
Ανατομία  (θεωρία)
Φυσιολογία  (θεωρία)
Φαρμακολογία  (θεωρία)
Πρώτες Βοήθειες  (θεωρία και εργαστήριο)
Υγιεινή / Μικροβιολογία  (θεωρία)
Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα  (εργαστήριο)
 
Β  Εξάμηνο     (300 ώρες)
Νοσηλευτική ΙΙ  (θεωρία και εργαστήριο)
Παθολογία   (θεωρία)
Χειρουργική Ι   (θεωρία)
Γυναικολογία /Παιδιατρική  (θεωρία)
Ψυχιατρική /Νευρολογία   (θεωρία)
Νοσηλευτική Ι (Πρακτική  άσκηση στο Νοσοκομείο)
 
Γ  Εξάμηνο    (300 ώρες)
Χειρουργική ΙΙ  (θεωρία)
Αποστείρωση  (θεωρία και εργαστήριο)
Αιμοδοσία  (θεωρία)
Νοσηλευτική ΙΙ (Πρακτική άσκηση στο Νοσοκομείο)
 
Δ  Εξάμηνο  (300 ώρες)
Ορθοπεδική  (θεωρία)
Αντιμετώπιση σε επείγοντα περιστατικά  (θεωρία)
Νοσηλευτική III (Πρακτική άσκηση στο Νοσοκομείο)
 
Ε Εξάμηνο (960 ώρες)
Πρακτική άσκηση
Τεχνικός εξοπλισμός – Εγκαταστάσεις
Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται σε αίθουσες και πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια, με εποπτικά μέσα, προπλάσματα και χάρτες, ενώ λειτουργεί δανειστική βιβλιοθήκη.
Επίσης πραγματοποιούνται εκπαιδευτικές επισκέψεις και συμμετοχή σε συνέδρια
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Πληροφορίες:
κα Χατζηλαζαρίδου Β., κα Λογοθέτη Ε.
E-mail:
pkdiek@kavalahospital.gr
Τηλέφωνο:
2510830454
Διεύθυνση:
Η Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Α.Ε.Κ.) Γ.Ν.Καβάλας, στεγάζεται στο Πρώην Σανατόριο (Τέρμα Χάριτος)