Λοιπά τμήματα

Αποτελούν σημαντικό κομμάτι του Νοσοκομείου. Η λειτουργία τους συνδράμει ουσιαστικά στην προσφερόμενη από το Ίδρυμα παροχή υπηρεσιών υγείας, στην αντιμετώπιση των αναγκών των ασθενών, καθώς και στην πρωτοποριακή σε πολλές περιπτώσεις ερευνητική δραστηριότητα του Ιδρύματος.

Στοιχεία Επικοινωνίας