Ψυχιατρικό

Βρίσκεται στον -1ο όροφο του νοσοκομείου. Η λειτουργία του ψυχιατρικού τμήματος του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας αναπτύσσεται σε περισσότερα επίπεδα: δίνει απάντηση στο αίτημα ενδονοσοκομειακής νοσηλείας, ιδιαίτερα σε οξεία φάση, για όποιον έχει τέτοια ανάγκη, απαντάει στις ανάγκες διασυνδετικής με τα υπόλοιπα τμήματα του γενικού νοσοκομείου, συμβάλλει στον αποστιγματισμό της ψυχικής ασθενείας, αφού την εξομοιώνει, αντιμετωπίζοντάς τη στο Νοσοκομείο, με τις άλλες ασθένειες και πιτρέπει την πιο σφαιρική εκπαίδευση του προσωπικού (επιστημονικού, νοσηλευτικού, κλπ) του Νοσοκομείου
Το Ψυχιατρικό Τμήμα μπορεί να αποτελέσει το εφαλτήριο για την ανάπτυξη ενός δικτύου υπηρεσιών ψυχικής υγείας που θα είναι σε θέση όχι μόνο να καλύπτει τις ανάγκες του πληθυσμού ενός συγκεκριμένου τομέα αλλά θα μπορεί να παράγει υγεία .
Ο αριθμός των άμεσα επωφελούμενων από την υλοποίηση του προτεινόμενου είναι μεγάλος, καθώς απευθύνεται σε ένα μεγάλο φάσμα ατόμων όπως :

  • Άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας που απαιτούν παρεμβάσεις και στα τρία επίπεδα πρόληψης.
  • Άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας που απαιτούν ειδική ψυχιατρική φροντίδα και ιδιαίτερα νοσηλεία σε ενδονοσοκομειακό περιβάλλον.
  • Οικογένειες ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας οι οποίες έχουν ανάγκη παρεμβάσεων σε αυτό το επίπεδο (ψυχοεκπαίδευση, ψυχοκοινωνική στήριξη, οικογενειακή ψυχοθεραπεία)
  • Ασθενείς των υπολοίπων τμημάτων του νοσοκομείου για τους οποίους απαιτείται ψυχολογική- ψυχιατρική παρέμβαση (συμβουλευτική ή άλλη)


Οι έμμεσα ωφελούμενοι από την λειτουργία του Ψυχιατρικού Τμήματος θα είναι το οικογενειακό, συγγενικό και φιλικό περιβάλλον ατόμων με ψυχικά προβλήματα, άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού και οι οικογένειές τους, το προσωπικό του νοσοκομείου, μέσω των εκπαιδευτικών υπηρεσιών, καθώς και η ίδια η κοινότητα της περιοχής με τη διάσταση της προαγωγής της ψυχικής υγείας εν γένει.

Προσωπικό
Επιστημονικά Υπεύθυνη
Χαλούδη Αργυρώ - Διευθύντρια
Επικουρικοί Ιατροί
Χαρταμπίλα Ευαγγελία
Ιατροί Ε.Σ.Υ.
Γκαμπαερίδης Οτάρι - Επιμελητής Α`
Γεωργιάδου Αναστασία - Επιμελήτρια Β`
Στοιχεία Επικοινωνίας
Τηλέφωνο
2513501626, -1627
E-mail
psykavala@kavalahospital.gr
Επίπεδο
-1ος Όροφος
Υποδοχή - Πληροφορίες
2513501600
Προϊσταμένη
2513501615
Στάση Αδερφών
2513501616
Γραφείο Ψυχολόγων
2513501634
Κοινωνική Υπηρεσία Ψυχιατρικής
2513501631
Επισκέπτες Υγείας και Εργοθεραπευτές Ψυχιατρικής
2513501630
Γραφείο Ιατρών
2513501632, - 1633
Νοσοκομείο Ημέρας
2513501622
Φωτογραφίες
image
Ψυχιατρικό