Τεχνική-Ξενοδοχειακή Υπηρεσία

Η Τεχνική Υπηρεσία  αποτελείται από τα Τμήματα Τεχνικού, Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Βιοϊατρικής. Κάντε click στα Τμήματα για να δείτε περισσότερες πληροφορίες και να ανοίξετε τις σχετικές σελίδες σε νέα καρτέλα.

 

Τεχνική Υπηρεσία

Φωτογραφίες