Βιοχημικό

Το Βιοχημικό τμήμα καλύπτει τις ανάγκες του συνόλου των κλινικών, των τακτικών εξωτερικών ιατρείων και του τμήματος επειγόντων περιστατικών του Νοσοκομείου σε αναλύσεις κλινικής χημείας και βιοδείκτες. Οι υπηρεσίες που προσφέρει περιλαμβάνουν γενικές βιοχημικές εξετάσεις, ορμονικούς προσδιορισμούς, καρκινικούς δείκτες, επίπεδα φαρμάκων σε κλινικά δείγματα αίματος, ούρων και άλλων βιολογικών υγρών, οι οποίες αποστέλλονται από κλινικούς ιατρούς του Νοσοκομείου, από άλλα Νοσοκομεία και εξωτερικούς ιατρούς. Το Τμήμα λειτουργεί στο χώρο των Διαγνωστικών εργαστηριών στο νέο κτίριο του Νοσοκομείου Καβάλας και αποτελείται από τα παρακάτω εργαστήρια:

  • Κεντρικό Εργαστήριο βιοχημικών εξετάσεων ρουτίνας
  • Εργαστήριο βιοχημικών εξετάσεων εφημερίας (ΤΕΠ)

Το Τμήμα προγραμματίζει να διαπιστευτεί σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 15189. Το Βιοχημικό τμήμα δέχεται ετησίως 110.000 περίπου δείγματα ασθενών και εκδίδει 1.200.000 αποτελέσματα εξετάσεων.

Στο νέο χώρο του κεντρικού  εργαστηρίου έχει τοποθετηθεί  προαναλυτικό ρομποτικό σύστημα,  το οποίο διαχειρίζεται τα δείγματα και συνδέει  τους αναλυτές του εργαστηρίου, επιτυγχάνοντας  για πρώτη φορά την  αυτοματοποίηση της προαναλυτικής, αναλυτικής και μετααναλυτικής διαδικασίας. Το σύστημα αυτό είναι ότι πιο σύγχρονο  υπάρχει σήμερα  σε εργαστήριο Νοσοκομείου της περιφέρειας  στην Βόρεια Ελλάδα. Στο σύστημα αυτό είναι συνδεδεμένοι βιοχημικοί και ανοσοενζυμικοί αναλυτές.

Στο Βιοχημικό Τμήμα έχει εγκατασταθεί και λειτουργεί  πληροφοριακό σύστημα (LIS).  Η σήμανση και διαχείριση των δειγμάτων γίνεται με σύστημα αναγνώρισης γραμμικού κώδικα (barcode) για τον περιορισμό σφαλμάτων, ταυτοποίησης και ταχύτερης διεκπεραίωσης των δειγμάτων. Τα αποτελέσματα που εκδίδονται, ερμηνεύονται, αξιολογούνται και εγκρίνονται από το ιατρικό και επιστημονικό προσωπικό του Τμήματος. Ο έλεγχος ποιότητας και της εφαρμογής των αρχών ορθής εργαστηριακής πρακτικής και ασφάλειας είναι καθημερινός στο σύνολο των εκτελούμενων εξετάσεων με ευθύνη του επιστημονικού προσωπικού  του τμήματος. Επίσης το τμήμα συμμετέχει και στον εξωτερικό ποιοτικό έλεγχο του ΕΣΕΑΠ.

Στελέχη του Βιοχημικού τμήματος παρακολουθούν τακτικά  επιστημονικά συνέδρια, σεμινάρια και ημερίδες και συμμετέχουν σ' αυτά με ανακοινώσεις και αναρτημένες εργασίες, μέσα και από συνεργασίες με κλινικές και εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Το Βιοχημικό τμήμα παρέχει πρακτική εκπαίδευση σε τελειόφοιτους και απόφοιτους Χημείας, Βιοχημείας Βιολογίας, στα πλαίσια των διπλωματικών εργασιών τους, καθώς και πρακτική άσκηση  σε απόφοιτους ΤΕΙ ιατρικών εργαστηρίων και  σχολών ΙΕΚ & ΜΕ. Η θεωρητική και πρακτική κατάρτιση του προσωπικού γίνεται με μαθήματα , συζήτηση, αξιολόγηση, επιδείξεις, σεμινάρια.

Πίνακας Γενικών Βιοχημικών Εξετάσεων


Στο Βιοχημικό Τμήμα πραγματοποιούνται οι εξής εξετάσεις:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
1. ΣΑΚΧΑΡΟ ΤΕΠ
2. ΟΥΡΙΑ ΤΕΠ
3. ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ ΤΕΠ
4. ΟΥΡΙΚΟ ΟΞΥ ΤΕΠ
5. ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ ΟΛΙΚΗ  
6. HDL ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ  
7. LDL ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ  
8. ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ  
9. KΡΕΑΤΙΝΟ-ΚΙΝΑΣΗ ΟΛΙΚΗ (CK) ΤΕΠ
10. KΡΕΑΤΙΝΟ-ΚΙΝΑΣΗ ΜΥΟΚΑΡΔΙΑΚΗ (CKMB) ΤΕΠ
11. ΓΑΛΑΚΤΙΚΗ ΑΦΥΔΡΟΓΟΝΑΣΗ (LDH) ΤΕΠ
12. ΑΣΠΑΡΤΙΚΗ-ΑΜΙΝΟΤΡΑΝΣΦΕΡΑΣΗ AST(SGOT) ΤΕΠ
13. ΑΛΑΝΙΝΗΣ-ΑΜΙΝΟΤΡΑΝΣΦΕΡΑΣΗ ALT(SGPT) ΤΕΠ
14. ΑΛΚΑΛΙΚΗ ΦΩΣΦΑΤΑΣΗ (ALP) ΤΕΠ
15. ΓΛΟΥΤΑΜΙΝΙΚΗ-ΤΡΑΝΣΠΕΠΤΙΔΑΣΗ (γ-GT) ΤΕΠ
16. ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΗ ΟΛΙΚΗ ΤΕΠ
17. ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΗ ΑΜΕΣΗ ΤΕΠ
18. ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΗ ΕΜΜΕΣΗ ΤΕΠ
19. ΝΑΤΡΙΟ ΤΕΠ
20. ΚΑΛΙΟ ΤΕΠ
21. ΧΛΩΡΙΟ ΤΕΠ
22. ΑΣΒΕΣΤΙΟ ΟΛΙΚΟ ΤΕΠ
23. ΣΙΔΗΡΟΣ  
24. ΦΩΣΦΟΡΟΣ  
25. ΜΑΓΝΗΣΙΟ  
26. ΟΛΙΚΑ ΛΕΥΚΩΜΑΤΑ ΟΡΟΥ ΤΕΠ
27. ΑΛΒΟΥΜΙΝΗ ΟΡΟΥ ΤΕΠ
28. ΣΦΑΙΡΙΝΕΣ ΤΕΠ
29. ΑΜΥΛΑΣΗ ΤΕΠ
30. ΨΕΥΔΟΧΟΛΗΝΕΣΤΕΡΑΣΗ ΤΕΠ
31. CRP ΤΕΠ
32. ΤΡΟΠΟΝΙΝΗ Ι ΤΕΠ

Πίνακας Ειδικών Βιοχημικών Εξετάσεων

  ΔΕΙΚΤΕΣ Ca
1. CEA
2. CA 19-9
3. AFP
4. Total PSA
5. Free PSA
6. CA 15-3
7. CA 125
8. Β HCG CA
  ΕΛΕΓΧΟΣ ΘΥΡΕΟΕΙΔΗ
9. Free T3
10. Free T4
11. TSH
12. Anti TG
13. Anti TPO
  ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
 14. FSH (Ωοθυλακιοτρόπος ορμόνη)
15. LH (Ωχρινοτρόπος ορμόνη)
16. PRL (Προλακτίνη)
17. Ε2 (Οιστραδιόλη)
18. PRG (Προγεστερόνη)
19. DHEA-S (Θεϊκή Δεϋδροεπιανδροστερόνη)
20. TESTO (Τεστοστερόνη)
21. β HCG (β Χοριακή Γοναδοτροπίνη)
  ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΥΗΣΕΩΣ - ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
 22. ΤΕΣΤ ΚΥΗΣΕΩΣ ΟΥΡΩΝ (Β-HCG)
23. ΤΕΣΤ ΚΥΗΣΕΩΣ ΟΡΟΥ (Β-HCG)
  ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΡΜΟΝΩΝ
 24. COR (Κορτιζόλη )
25. IPT (Παραθορμόνη-intact)
26. INS (Ινσουλίνη)
  ΕΠΙΠΕΔΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
 27 ΛΙΘΙΟ
28. DIGOXIN
29. VALPROIC ACID
30. CARBAMAZEPINΕ
31. PHENYTOIN
32. THEOPHYLINE
  ΕΙΔΙΚΕΣ ΒΙΟΧΗΜΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
33. ΟΜΟΚΥΣΤΕΐΝΗ
34.  25-ΟΗ ΒΙΤΑΜΙΝΗ D
35. C - ΠΕΠΤΙΔΙΟ

Τμήμα Μοριακής


Στο Τμήμα Ιατρικής Μοριακής Βιολογίας πραγματοποιούνται με τη μοριακή μέθοδο της PCR οι ακόλουθες εξετάσεις:
 
  1. Ιϊκό φορτίο Ηπατίτιδας B
  2. Ιϊκό φορτίο Ηπατίτιδας C
  3. Γονότυπος για Ηπατίτιδα C
  4. Μοριακή ανίχνευση του Μυκοβακτηριδίου της Φυματίωσης και των άτυπων Μυκοβακτηριδίων
  5. Γονιδιακός έλεγχος αντοχής στα αντιφυματικά φάρμακα Ισονιαζίδη και Ριφαμπικίνη
Στο Βιοπαθολογικό Τμήμα έχει εγκατασταθεί και λειτουργεί πληροφοριακό σύστημα (LIS). Η σήμανση και διαχείριση των δειγμάτων γίνεται με σύστημα αναγνώρισης γραμμικού κώδικα (barcode) για τον περιορισμό σφαλμάτων, ταυτοποίηση και ταχύτερη διεκπεραίωση των δειγμάτων. Τα αποτελέσματα που εκδίδονται, ερμηνεύονται, αξιολογούνται και εγκρίνονται από το ιατρικό προσωπικό του Τμήματος.

Το Βιοπαθολογικό Τμήμα συμμετέχει στην εκπαίδευση των ειδικευομένων ιατρών στην ειδικότητα της Ιατρικής Βιοπαθολογίας. Επίσης, συμμετέχει σε εξωτερικό ποιοτικό έλεγχο, το μεν Τμήμα των Καλλιεργειών στον ποιοτικό έλεγχο της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και στον έλεγχο NEQAS, το δε Ανοσολογικό Τμήμα στον ποιοτικό έλεγχο του ΕΣΕΑΠ.
Προσωπικό
Επιστημονικά Υπεύθυνος
Καραμάνης Γεώργιος
Επικουρικοί Ιατροί
-
Ιατροί Ε.Σ.Υ.
-
Στοιχεία Επικοινωνίας
Γραφείο Διευθυντή
2513501815
Γραφείο Χημικών-Βιολόγων
2513501809
Χώρος Εργαστηρίων
2513501820, -1824
Εργαστήριο Επειγόντων (ΤΕΠ)
2513501830
E-mail
biochemistry@kavalahospital.gr
Όροφος
-1