Διατομεακά

Περιλαμβάνει τα τμήματα της Βραχείας Νοσηλείας, το Τμήμα Επειγόντων περιστατικών (ΤΕΠ), τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, τη Μονάδα Αποστείρωσης, το Θάλαμο Υπερβαρικού Οξυγόνου και το Κέντρο Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης (ΚΕΦΙΑΠ). Για περισσότερες λεπτομέρειες, επιλέξτε το αντίστοιχο τμήμα από το μενού επιλογών

Διαθέτουν 21 κλίνες.

Στοιχεία Επικοινωνίας