Χορηγούμενες Ειδικότητες

Οι κλινικές του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας χορηγούν τις εξής ειδικότητες:

Ειδικότητες
ΟΝΟΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
Γενική Ιατρική πλήρης 5 χρόνια
Παθολογία 3 χρόνια
Πνευμονολογία πλήρης 5 χρόνια
Καρδιολογία πλήρης 6 χρόνια
Παιδιατρική 2 χρόνια
Νεφρολογία πλήρης 6 χρόνια
Νευρολογία 1 χρόνο
Ιατρική της Εργασίας πλήρης 4 χρόνια
Χειρουργική πλήρης 6 χρόνια
Ορθοπεδική 2 1/2  χρόνια
Αναισθησιολογία 2 χρόνια
Μαιευτική-Γυναικολογία πλήρης 5 χρόνια
Ουρολογία 2 1/2 χρόνια
Οφθαλμολογία πλήρης 4 χρόνια
ΩΡΛ 1 χρόνο
Ακτινολογία πλήρης 5 χρόνια *
Μικροβιολογία πλήρης 5 χρόνια
Παθολογική ανατομική 2 1/2 χρόνια

* [ΦΕΚ αριθμ. 758/Τεύχος Β'/01-09-1995] Ακτινοδιαγνωστικό τμήμα Γ.Ν. Καβάλας: Πλήρη άσκηση στην Ακτινοδιαγνωστική με την υποχρέωση οι ειδικευόμενοι γιατροί σε συννενόηση των Επιστημονικά Υπευθύνων των τμημάτων, να μετακινούνται σε κέντρα πλήρους άσκησης για συμπληρωματική άσκηση στη Μαγνητική Τομογραφία και τα ειδικά γνωστικά αντικείμενα.

Τελευταία Ενημέρωση: Νοέμβριος 2023