Χορηγούμενες Ειδικότητες

Οι κλινικές του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας χορηγούν τις εξής ειδικότητες:

Ειδικότητες
ΟΝΟΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
Γενική Ιατρική πλήρης 5 χρόνια
Παθολογία 3 χρόνια
Πνευμονολογία πλήρης 5 χρόνια
Καρδιολογία πλήρης 6 χρόνια
Παιδιατρική 2 χρόνια
Νεφρολογία πλήρης 6 χρόνια
Νευρολογία 1 χρόνο
Ιατρική της Εργασίας πλήρης 4 χρόνια
Χειρουργική πλήρης 6 χρόνια
Ορθοπεδική 2 1/2  χρόνια
Αναισθησιολογία 2 χρόνια
Μαιευτική-Γυναικολογία πλήρης 5 χρόνια
Ουρολογία 2 1/2 χρόνια
Οφθαλμολογία πλήρης 4 χρόνια
ΩΡΛ 1 χρόνο
Ακτινολογία πλήρης 5 χρόνια
Μικροβιολογία πλήρης 5 χρόνια
Παθολογική ανατομική 2 1/2 χρόνια

Τελευταία Ενημέρωση: Μάϊος 2020