Βραχείας Νοσηλείας

Στο Τμήμα Βραχείας Νοσηλείας δίνεται η δυνατότητα για πραγματοποίηση ιατρικών πράξεων που απαιτούν ολιγόωρη παραμονή των ασθενών και αφορούν περιστατικά πολλών ειδικοτήτων.
Εξυπηρετούνται σε αυτό ογκολογικά ή ρευματολογικά περιστατικά που χρειάζονται ολιγόωρη παραμονή για την χορήγηση θεραπείας, χειρουργικά περιστατικά των οποίων η αντιμετώπιση απαιτεί χορήγηση ελαφράς αναισθησίας (μέθης), ασθενείς με οξεία προβλήματα που ανατάσσονται με σύντομη ενδοφλέβια θεραπεία, όπως περιστατικά αφυδάτωσης, εμέτων ή κωλικών και αναπνευστικής δυσχέρειας σε έδαφος γνωστικής πνευμονοπάθειας.
Εξυπηρετεί επίσης τις ανάγκες ασθενών που υπόκεινται σε οφθαλμολογικές επεμβάσεις (π.χ. καταρράκτη).

Προσωπικό
Στοιχεία Επικοινωνίας