Παραϊατρικό

Στο Τμήμα των Παραϊατρικών επαγγελμάτων (Τεχνολόγων) εντάσσονται οι δραστηριότητες: των Τ.Ε τεχνολόγων, Τ.Ε & Δ.Ε Παρασκευαστών των ιατρικών εργαστηρίων, των Τ.Ε τεχνολόγων εμφανιστών & Δ.Ε χειριστών εμφανιστών ακτινολογικού εργαστηρίου, των εργοθεραπευτών και φυσιοθεραπευτών.

Προσωπικό
Στοιχεία Επικοινωνίας
Διευθυντής