Νοσηλευτική Υπηρεσία

 Αρμοδιότητες της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας είναι η παροχή φροντίδας υψηλής ποιότητας στους νοσηλευόμενους, σύμφωνα με τα πορίσματα της νοσηλευτικής και στο πλαίσο των κατευθύνσεων των υπευθύνων σε κάθε περίπτωση γιατρών, η προώθηση και προαγωγή της νοσηλευτικής και της εκπαίδευσης στον τομέα αυτό σε συνδυασμό με τον προγραμματισμό και αξιολόγηση των παρεχομένων υπηρεσιών.

Η Νοσηλευτική Υπηρεσία εξασφαλίζει σε όλα τα Νοσηλευτικά Τμήματα την αναγκαία ετοιμότητα για την αντιμετώπιση:

 • Επειγόντων Περιστατικών
 • Ομαδικών Ατυχημάτων
 • Ενδεχόμενων φυσικών και μαζικών καταστροφών

Κύριο καθήκον αποτελεί η φροντίδα του ασθενή, από τις απλές καθημερινές δραστηριότητες (υγειηνή διατροφή, νοσηλεία) φτάνοντας μέχρι και την χρήση μηχανημάτων υψηλής τεχνολογίας για την υποστήριξη της ζωής και για την ανακούφιση του ασθενή. Συστατικό στοιχείο της φροντίδας αποτελεί η συνεχήςψυχολογική στήριξη και η επικοινωνία με τον ασθενή. Γι αυτό τον σκοπό υπάρχει κοινός σχεδιασμός και συμβουλευτική καθοδήγηση όλου του του νοσηλευτικού προσωπικού. Βασικό μέλημά μας είναι η συνεχής αυτοβελτίωση με στόχο την εφαρμογή εκπαιδευτικών πρακτικών που αναβαθμίζουν την προσφερόμενη φροντίδα.

Στόχοι της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας αποτελούν

 • Η άσκηση αποτελεσματικής διοίκησης και ηγεσίας των νοσηλευτικών υπηρεσιών υγείας
 • Η στελέχωση των νοσηλευτικών υπηρεσιών υγείας, με βάση τα διεθνή πρότυπα και τον οργανισμό του νοσοκομείου
 • Ο προγραμματισμός και η αξιολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών φροντίδας υγείας, σύμφωνα με καθιερωμένα κριτήρια ποιότητας και ασφάλειας.
 • Η εξασφάλιση ετοιμότητας σε όλους τους νοσηλευτικούς τομείς για τη διαχείριση μαζικών καταστροφών και κρίσεων.
 • Η οργάνωση και υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για το νοσηλευτικό προσωπικό (Νοσηλευτικές Ειδικότητες, Προγράμματα Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης, Συμμετοχή σε συνέδρια, σεμινάρια και ημερίδες)
 • Η θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση φοιτητών, σπουδαστών και μαθητών Νοσηλευτικής
 • Η ανάπτυξη και υποστήριξη ερευνητικών πρωτοκόλλων με ενδιαφέρον για τη Νοσηλευτική επιστήμη
   

Blog Νοσηλευτικής Υπηρεσίας

 E-Learning


 

Στοιχεία Επικοινωνίας
Διευθύνουσα
Ζεκάκη Σταματία
Τηλέφωνο
2513501538
E-mail
dnosil@kavalahospital.gr
Επίπεδο
Ισόγειο
Τηλέφωνα γραφείου Τομεαρχών
2513501990, -1991
Φαξ
2513501534
Νέα & Ανακοινώσεις
ΑΝΑΒΟΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
Δευτέρα, 7 Απριλίου 2014 Νοσηλευτική Υπηρεσία

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Φωτογραφίες
image
Νοσηλευτική Υπηρεσία