Τμήμα Προσωπικού

Το τμήμα Προσωπικού (Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού) φροντίζει για τη βέλτιστη διοίκηση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, χειρίζεται κάθε θέμα που σχετίζεται με την υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού, ενω είναι υπεύθυνο και για την τήρηση αρχείου των εργαζομένων στο νοσοκομείο, των συνταξιοδοτήσεων, των απολύσεων και των προσλήψεων. Επιπλέον, είναι υπεύθυνο για την τήρηση του αρχείου για τις βάρδιες, πάσης φύσεως άδειες, εφημερίες, υπερωρίες όλου του προσωπικού και την έγκρισή τους σε συνεργασία με τις αντίστοιχες Διευθύνσεις, για τον διοικητικό έλεγχο των αδειών ασθένειας και των άλλων κατηγοριών αδειών όλου του προσωπικού και την αρχειοθέτηση τους. Τέλος, καταρτίζει και παρακολουθεί προγράμματα, εκπαίδευσης, επιμόρφωσης και έρευνας προσωπικού σε συνεργασία με το αρμόδιο τμήμα.

Προσωπικό
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αν. Προϊσταμένη
Δημητροπούλου Κλειώ
Τηλέφωνο
2513501548
E-mail
prosopiko@kavalahospital.gr
Επίπεδο
Ισόγειο
Γραφεία Ιατρ..Υπ.
2513501545, -1546
Φαξ
2513501942
Γραφεία Διοικ.Νοσηλ..
2513501543, -1544
Γραφείο Μεταβολών
2513501581