Νέα εφαρμογή αντιστοίχισης ΚΕΝ-ICD 10

Αναρτήθηκε νέα εφαρμογή αναζήτησης και αντιστοίχισης κωδικοποιήσεων ICD 10 και ΚΕΝ. Μπορείτε να βρείτε την εφαρμογή εδώ