Αιματολογικό

Στόχος του Αιματολογικού Εργαστηρίου είναι η διεκπεραίωση ελέγχων ρουτίνας, όπως: Γενική Αίματος, ΤΚΕ, ΔΕΚ, Έλεγχος Παραγόντων Πήξεως, Έλεγχος Θρομβοφιλίας, Αιματ. Χρώσεις, Έλεγχος Αιμαναιμιών, Έλεγχος Β12, Φυλλικού οξέος, Φεριτίνης.

Οι δραστηριότητες του περιλαμβάνουν αιματολογικές εξετάσεις όλων των Τμημάτων, πλήρη έλεγχο αιμόστασης και διερεύνηση θρομβοφιλίας, ταυτοποίηση Αιματολογικών Νοσημάτων με κυτταρομετρία ροής και μοριακές μεθόδους, κυτταροχημικές εξετάσεις και έλεγχο κληρονομικών αναιμιών.

Στοιχεία Επικοινωνίας
Επιστημονικά Υπεύθυνος
Μούχλια Αθανασία
Τηλέφωνο
2513501810
E-mail
aimatologiko@kavalahospital.gr
Επίπεδο
-1ος Όροφος
Γραφεία
2513501827, -1828