Βιοπαθολογικό

Στο εργαστήριο αυτό διενεργούνται, μεταξύ άλλων, οι εξής εξετάσεις: καλλιέργειες για την ανεύρεση και απομόνωση παθογόνων αερόβιων και αναερόβιων βακτηριδίων και των μυκήτων candida, aspergillus και Cryptococcus από δείγματα ασθενών σε στερεά και υγρά θρεπτικά υλικά που παρασκευάζονται στο εργαστήριο του τμήματος, αιμοκαλλιέργειες για αερόβια και αναερόβια μικρόβια από δείγματα ασθενών με μικροβιαιμία / σηψαιμία, χρώση Gram και Ziehl-Neelsen για την μικροσκοπική ταυτοποίηση παθογόνων μικροβίων, καλλιέργειες κοπράνων για σαλμονέλλες, σιγκέλλες, υερσίνιες, καμπυλοβακτηρίδια και εντεροαιμοραγικά κολοβακτηριδία, καλλιέργειες για φυματίωση σε υγρά θρεπτικά υλικά, ταυτοποίηση μικροβίων με το αυτόματο σύστημα WIDER και το σύστημα API, έλεγχος αντοχής με MIC στα αντιβιοτικά, έλεγχος αντοχής στα αντιμυκητησιακά και αντιφυματικά, ταυτοποίηση των μυκοβακτηρίδιων φυματίωσης με τη μοριακή μέθοδο της PCR, ταυτοποίηση ανθεκτικών σταφυλόκοκκων με τη μοριακή μέθοδο της PCR, καθώς και παρασιτολογική μικροσκοπική εξέταση κοπράνων.

Στοιχεία Επικοινωνίας
Διευθύντρια
Καρατζόγλου Ιωάννα
Τηλέφωνο
2513501815
Επίπεδο
-1ος Όροφος

 

Τηλέφωνο Εργαστηρίων
2513501816
Email
dmicrolab@kavalahospital.gr
Γραφείο Ιατρών
2513501805, -1806