Βιοχημικό

Το Βιοχημικό τμήμα, καλύπτει τις ανάγκες του συνόλου των κλινικών, των τακτικών εξωτερικών ιατρείων και του τμήματος επειγόντων περιστατικών του Νοσοκομείου, σε αναλύσεις κλινικής χημείας και βιοδείκτες.
Οι υπηρεσίες που προσφέρει περιλαμβάνουν γενικές βιοχημικές εξετάσεις, ορμονικούς προσδιορισμούς, καρκινικούς δείκτες, επίπεδα φαρμάκων, ειδικές πρωτεΐνες, ορολογικές εξετάσεις και εξετάσεις μοριακής διάγνωσης σε κλινικά δείγματα αίματος, ούρων και άλλων βιολογικών υγρών, οι οποίες αποστέλλονται από κλινικούς ιατρούς του Νοσοκομείου, από άλλα Νοσοκομεία και εξωτερικούς ιατρούς.
Το Τμήμα λειτουργεί στο χώρο των Διαγνωστικών εργαστηριών στο νέο κτίριο του Νοσοκομείου Καβαλάς και αποτελείται από τα παρακάτω εργαστήρια:

  • Κεντρικό βιοχημικών Εργαστήριο εξετάσεων ρουτίνας
  • Εργαστήριο βιοχημικών εξετάσεων εφημερίας (ΤΕΠ)
  • Εργαστήριο μοριακής βιολογίας

Το Τμήμα προγραμματίζει να διαπιστευτεί σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 15189. Το 2010, το Βιοχημικό τμήμα ο δέχθηκε 110.000 περίπου δείγματα ασθενών και εξέδωσε 1.200.000 αποτελέσματα εξετάσεων.

Πίνακας Γενικών Βιοχημικών Εξετάσεων

Οι εξετάσεις με την ένδειξη "ΤΕΠ" είναι διαθέσιμες 24 ώρες την ημέρα, 365 ημέρες τον χρόνο

ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
1. ΣΑΚΧΑΡΟ ΤΕΠ
2. ΟΥΡΙΑ ΤΕΠ
3. ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ ΤΕΠ
4. ΟΥΡΙΚΟ ΟΞΥ ΤΕΠ
5. ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ ΟΛΙΚΗ  
6. HDL ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ  
7. LDL ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ  
8. ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ  
9. KΡΕΑΤΙΝΟ-ΚΙΝΑΣΗ ΟΛΙΚΗ (CK) ΤΕΠ
10. KΡΕΑΤΙΝΟ-ΚΙΝΑΣΗ ΜΥΟΚΑΡΔΙΑΚΗ (CKMB) ΤΕΠ
11. ΓΑΛΑΚΤΙΚΗ ΑΦΥΔΡΟΓΟΝΑΣΗ (LDH) ΤΕΠ
12. ΑΣΠΑΡΤΙΚΗ-ΑΜΙΝΟΤΡΑΝΣΦΕΡΑΣΗ AST(SGOT) ΤΕΠ
13. ΑΛΑΝΙΝΗΣ-ΑΜΙΝΟΤΡΑΝΣΦΕΡΑΣΗ ALT(SGPT) ΤΕΠ
14. ΑΛΚΑΛΙΚΗ ΦΩΣΦΑΤΑΣΗ (ALP) ΤΕΠ
15. ΓΛΟΥΤΑΜΙΝΙΚΗ-ΤΡΑΝΣΠΕΠΤΙΔΑΣΗ (γ-GT) ΤΕΠ
16. ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΗ ΟΛΙΚΗ ΤΕΠ
17. ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΗ ΑΜΕΣΗ ΤΕΠ
18. ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΗ ΕΜΜΕΣΗ ΤΕΠ
19. ΝΑΤΡΙΟ ΤΕΠ
20. ΚΑΛΙΟ ΤΕΠ
21. ΧΛΩΡΙΟ ΤΕΠ
22. ΑΣΒΕΣΤΙΟ ΟΛΙΚΟ ΤΕΠ
23. ΣΙΔΗΡΟΣ  
24. ΦΩΣΦΟΡΟΣ  
25. ΜΑΓΝΗΣΙΟ  
26. ΟΛΙΚΑ ΛΕΥΚΩΜΑΤΑ ΟΡΟΥ ΤΕΠ
27. ΑΛΒΟΥΜΙΝΗ ΟΡΟΥ ΤΕΠ
28. ΣΦΑΙΡΙΝΕΣ ΤΕΠ
29. ΑΜΥΛΑΣΗ ΤΕΠ
30. ΨΕΥΔΟΧΟΛΗΝΕΣΤΕΡΑΣΗ ΤΕΠ
31. CRP ΤΕΠ
32. ΤΡΟΠΟΝΙΝΗ Ι ΤΕΠ
33. ΤΡΟΠΟΝΙΝΗ Τ  
34. ΟΜΟΚΥΣΤΕΪΝΗ  

Πίνακας Ειδικών Βιοχημικών Εξετάσεων και Μοριακής Βιολογίας

Οι εξετάσεις με την ένδειξη "ΤΕΠ" είναι διαθέσιμες 24 ώρες την ημέρα, 365 ημέρες τον χρόνο

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ & ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
  ΔΕΙΚΤΕΣ Ca  
1. CEA  
2. CA 19-9  
3. AFP  
4. Total PSA  
5. Free PSA  
6. CA 15-3  
7. CA 125  
8. Β HCG CA  
  ΕΛΕΓΧΟΣ ΘΥΡΕΟΕΙΔΗ  
9. Free T3  
10. Free T4  
11. TSH  
12. Anti TG  
13. Anti TPO  
14. TG (Θυρεοσφαιρίνη)  
  ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
15. FSH (Ωοθυλακιοτρόπος ορμόνη)  
16. LH (Ωχρινοτρόπος ορμόνη)  
17. PRL (Προλακτίνη)  
18. Ε2 (Οιστραδιόλη)  
19. PRG (Προγεστερόνη)  
20. DHEA-S (Θεϊκή Δεϋδροεπιανδροστερόνη)  
21. TESTO (Τεστοστερόνη)  
22. SHBG (Φυλοσύνδετη Σφαιρίνη)  
23. β HCG (β Χοριακή Γοναδοτροπίνη)  
  ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΥΗΣΕΩΣ - ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ  
24. ΤΕΣΤ ΚΥΗΣΕΩΣ ΟΥΡΩΝ (Β-HCG) ΤΕΠ
25. ΤΕΣΤ ΚΥΗΣΕΩΣ ΟΡΟΥ (Β-HCG)  
26. AFP ΚΥΗΣΗΣ (TRIPLE TEST)  
27. Β-HCG ΚΥΗΣΗΣ (TRIPLE TEST)  
28. UE3 ΕΛ. ΟΙΣΤΡΙΟΛΗ (TRIPLE TEST)  
  ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΡΜΟΝΩΝ  
29. COR (Κορτιζόλη )  
30. ACTH (Φλοιοτρόπος)  
31. IPT (Παραθορμόνη-intact)  
32. INS (Ινσουλίνη)  
33. GH (Αυξητική)  
34. CAL (Καλτσιτονίνη)  
  ΕΠΙΠΕΔΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ  
35. ΛΙΘΙΟ  
36. DIGOXIN ΤΕΠ
37. VALPROIC ACID  
38. CARBAMAZEPINΕ  
39. PHENYTOIN  
40. THEOPHYLINE  
  ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ  
41. ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ  
42. ΑΝΟΣΟΚΑΘΗΛΩΣΗ ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΩΝ  
  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ  
43. ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΜΥΚΟΒΑΚΤΗΡΙΩΝ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗΣ.  
  ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Ι  
44. WRIGHT ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ  
45. WIDAL ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ  
46. WIDAL A-TO  
47. WIDAL A-TH  
48. WIDAL A-BO  
49. WIDAL A-BH  
50. MONO TEST (HETEROPHILE AB)  
51. AB ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΞΟΠΛΑΣΜΑΤΟΣ IGG  
52. AB ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΞΟΠΛΑΣΜΑΤΟΣ IGM  
53. AB ΕΝΑΝΤΙ ΕΡΥΘΡΑΣ IGG  
54. AB ΕΝΑΝΤΙ ΕΡΥΘΡΑΣ IGM  
55. AB ΕΝΑΝΤΙ CMV IGG  
56 AB ΕΝΑΝΤΙ CMV IGM  
57. AB ΕΝΑΝΤΙ HAV  
58. AB ΕΝΑΝΤΙ HAV-M  

 

Πρόσθετες Πληροφορίες

Στο νέο χώρο του κεντρικού  εργαστηρίου έχει τοποθετηθεί  προαναλυτικό ρομποτικό σύστημα,  το οποίο διαχειρίζεται τα δείγματα και συνδέει  τους αναλυτές του εργαστηρίου, επιτυγχάνοντας  για πρώτη φορά την  αυτοματοποίηση της προαναλυτικής, αναλυτικής και μετααναλυτικής διαδικασίας. Το σύστημα αυτό είναι ότι πιο σύγχρονο  υπάρχει σήμερα  σε εργαστήριο Νοσοκομείου της περιφέρειας  στην Βόρεια Ελλάδα. Τον εξοπλισμό του τμήματος συμπληρώνουν  βιοχημικοί αναλυτές, ανοενζυμικοί αναλυτές, αυτόματη συσκευή ηλεκτροφόρησης, σύστημα μοριακής ανίχνευσης και εργαστηριακά όργανα όπως φυγόκεντροι, φωτόμετρα, κλίβανοι αναδευτήρες κ.α.

Στο Βιοχημικό Τμήμα παραρτήματος έχει εγκατασταθεί και λειτουργεί  πληροφοριακό σύστημα (LIS).  Η σήμανση και διαχείριση των δειγμάτων γίνεται με σύστημα αναγνώρισης γραμμικού κώδικα (barcode) για τον περιορισμό σφαλμάτων, ταυτοποίησης και ταχύτερης διεκπεραίωσης των δειγμάτων. Τα αποτελέσματα που εκδίδονται, ερμηνεύονται, αξιολογούνται και εγκρίνονται από το επιστημονικό προσωπικό του Τμήματος. Ο έλεγχος ποιότητας και της εφαρμογής των αρχών ορθής εργαστηριακής πρακτικής και ασφάλειας είναι καθημερινός στο σύνολο των εκτελούμενων εξετάσεων με ευθύνη του επιστημονικού προσωπικού  του τμήματος. Επίσης το τμήμα συμμετέχει και στον εξωτερικό ποιοτικό έλεγχο του ΕΣΕΑΠ.

Στελέχη του Βιοχημικού τμήματος παρακολουθούν τακτικά  επιστημονικά συνέδρια, σεμινάρια και ημερίδες και συμμετέχουν σ' αυτά με ανακοινώσεις και αναρτημένες εργασίες, μέσα και από συνεργασίες με κλινικές και εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Το Βιοχημικό τμήμα μπορεί να συμμετέχει στην εκπαίδευση των ειδικευόμενων ιατρών Βιοπαθολόγων στο αντικείμενο της Κλινικής Χημείας – Βιοχημείας συμφώνα με το πρόγραμμα της ειδικότητας τους. Επίσης παρέχει πρακτική εκπαίδευση σε τελειόφοιτους και απόφοιτους Χημείας, Βιοχημείας Βιολογίας, στα πλαίσια των διπλωματικών εργασιών τους, καθώς και πρακτική άσκηση  σε απόφοιτους ΤΕΙ ιατρικών εργαστηρίων και  σχολών ΙΕΚ & ΜΕ. Η θεωρητική και πρακτική κατάρτιση του προσωπικού γίνεται με μαθήματα , συζήτηση, αξιολόγηση, επιδείξεις, σεμινάρια.

Στοιχεία Επικοινωνίας
Τηλέφωνα Εργαστηρίων
2513501820, -1824
E-mail
biochemistry@kavalahospital.gr
Επίπεδο
-1ος Όροφος
Εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας
2513501826
Εργαστήριο Επειγόντων (ΤΕΠ)
2513501830
Γραφείο Χημικών-Βιολόγων
2513501809