Ανακοίνωση ακύρωσης όλων των Ιατρείων

Από 03 Νοεμβρίου 2020,  ακύρωνονται λόγω Κορονοιού όλα τα πρωινά Ιατρεία – Εργαστήρια – Ακτινολογικά,
καθώς και όλα τα απογευματινά Ιατρεία του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας.
 
Προϊστάμενος Γραμματείας Ε.Ι.
Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας
Κωνσταντίνος Α. Κούτρας

Τηλ. Επικ.: 2513-50-1703