Ανακοίνωση σχετικά με τον προγραμματισμό των Ραντεβού

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
                                    
Σχετικά με τον προγραμματισμό των ραντεβού σας διαδικτυακά :
  1. Για τις Αξονικές καθώς και τις Μαγνητικές τομογραφίες θα πρέπει να υπάρχει συνεννόηση με τον Ιατρό για την χορήγηση ή μη σκιαγραφικού φαρμάκου.
  2. Για τα Εγκεφαλογραφήματα, η προσέλευση θα γίνεται στις 08:00 π.μ. χωρίς πρωινού καφέ και πλύσιμο χωρίς gel. Πρωινά φάρμακα και τροφή κανονικά.
  3. Επαναλειτουργεί κάθε Τετάρτη η εξέταση  για μέτρηση Οστικής Πυκνότητας.
  4. Επαναλειτουργεί Αγγειοχειρουργικό Ιατρείο.
  5. Για το κλείσιμο ραντεβού στο Ογκολογικό τμήμα, οι ασθενείς μπορούν να επικοινωνούν με το τηλέφωνο 2513 501120.
 Κωνσταντίνος Α. Κούτρας
Τηλ.: 2513-50-1703
Προϊστάμενος Γραμματείας Ε.Ι.
Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας