ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ

Στο Δημόσιο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ) του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας θα πραγματοποιηθούν οι εγγραφές από το παράλληλο μηχανογραφικό από  1 Σεπτεμβρίου  έως και 6 Σεπτεμβρίου 2023.
Οι αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα κατατίθενται στη Γραμματεία του Δ.Ι.Ε.Κ. (Πρώην Σανατόριο), ώρες 9:00π.μ. – 12:00μ.μ.
E-mail Επικοινωνίας: epnokavala@yahoo.gr

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι τα ακόλουθα:
1. Αίτηση με τα προσωπικά στοιχεία του υποψηφίου (Παραλαμβάνεται από τη Γραμματεία)
2. Απολυτήριο ή πτυχίο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
3. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο (φωτοτυπία)
4. Ειδικό δελτίο ταυτότητας ομογενούς
5. Άδεια διαμονής ενιαίου τύπου
6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
7. Βεβαίωση απόδοσης ΑΜΚΑ ή δημόσιο έγγραφο που να αναγράφεται

 
                                                                                                      Εκ της διευθύνσεως