Ανακοίνωση για τριήμερο σεμινάριο με τίτλο «Λήψη Επειγόντων / καθημερινών υπηρεσιών φροντίδας υγείας μέσω καινοτομιών στη διασυνοριακή περιοχή»

Το αρχείο της ανακοίνωσης είναι διαθέσιμο προς λήψη.