ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Τα ραντεβού του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας για το μήνα ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 2022, θα ανοίξουν την Πέμπτη 27 Ιανουαρίου 2022 στις 14:30.
 
Κωνσταντίνος Α. Κούτρας
2513-50-1703
Προϊστάμενος Γραμματείας Ε.Ι.
Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας