Άνοιγμα Ραντεβού για τον μήνα Νοέμβριο 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 
Σας γνωρίζουμε ότι για τον μήνα ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2020, τα ραντεβού ( Ιατρικά – Εργαστηριακά – Μικροβιολογικά )
θα ανοίξουν από 21 έως 23 Οκτωβρίου διαδικτυακά και από τις 26 Οκτωβρίου τηλεφωνικά.
 
Κωνσταντίνος Α. Κούτρας
Προϊστάμενος Γραμματείας Ε.Ι.
Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας
Τηλ. Επικ.: 2513-50-1703