ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Τα ραντεβού του Νοσοκομείου Καβάλας, Πρωινά & Απογευματινά ιατρεία καθώς και όλες οι εργαστηριακές και Μ/Β εξετάσεις, για τον μήνα Αύγουστο 2022, θα ανοίξουν την Πέμπτη 28 Ιουλίου στις 14:30.
 
 
Κωνσταντίνος Α. Κούτρας
2513-50-1703
Προϊστάμενος Γραμματείας Ε.Ι.
Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας