Νέο Γυναικολογικό Απογευματινό Ιατρείο

Από τον μήνα Μάρτιο 2023 θα συμμετάσχει στα Απογευματινά Ιατρεία του Νοσοκομείου ο Μιχαήλ Σοϊλεμετζίδης, Ιατρός, Διευθυντής, Επιστημονικά Υπεύθυνος Μαιευτικής – Γυναικολογίας. Τα απογευματινά ραντεβού για τον μήνα Μάρτιο είναι ως εξής: 09/03,16/03, 23/03 & 30/03.
 
Κωνσταντίνος Α. Κούτρας
2513-50-1703
Προϊστάμενος Γραμματείας Ε.Ι.
Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας