Αποτελέσματα μοριοδότησης υποψηφίων Εκπαιδευτών Δ.Ι.Ε.Κ. Γ.Ν. Καβάλας

Ο οριστικός πίνακας με τα αποτελέσματα μοριοδότησης υποψηφίων εκπαιδευτών για το χειμερινό εξάμηνο 2023Β και το εαρινό εξάμηνο 2024Α είναι διαθέσιμος προς λήψη.