Αποτελέσματα Επιλογής Υποψηφίων Καταρτιζομένων 2019-2020, για το Δ.Ι.Ε.Κ. Γ.Ν.Καβάλας