ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Λόγω βλάβης του μηχανήματος Προκλητών Δυναμικών, ο έλεγχος Ακοής & Ιλίγγου με Προκλητά Δυναμικά, δεν θα λειτουργήσει από 01-31/03/2023.
 
 
Κωνσταντίνος Α. Κούτρας
2513-50-1703
Προϊστάμενος Γραμματείας Ε.Ι.
Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας