ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Τα ραντεβού του Νοσοκομείου Καβάλας για τον μήνα ΑΠΡΙΛΙΟ 2023, θ΄ανοίξουν την Πέμπτη 30 Μαρτίου
στις 14:30.

 
Κωνσταντίνος Α. Κούτρας
2513-50-1703
Προϊστάμενος Γραμματείας Ε.Ι.
Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας