ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Για την προσέλευση των ασθενών στα τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία του Πνευμονολογικού τμήματος, απαιτείται υποχρεωτικά αρνητικό Rapid test 24 ωρών, ενώ για τη διενέργεια διάχυσης απαιτείται υποχρεωτικά PCR COVID -19 48 ωρών.
 
 
Κωνσταντίνος Α. Κούτρας
2513-50-1703
Προϊστάμενος Γραμματείας Ε.Ι.
Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας