Δελτίο τύπου για το τρίημερο Σεμινάριο που πραγματοποιήθηκε, με τίτλο «Λήψη Επειγόντων / καθημερινών υπηρεσιών φροντίδας υγείας μέσω καινοτομιών στη διασυνοριακή περιοχή»

Το Δελτίο Τύπου είναι διαθέσιμο προς λήψη.