ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Σας ενημερώνουμε ότι από την Τετάρτη 02/02/2022 ξεκινούν την λειτουργία τους πρωινά τακτικά εξωτερικά Ιατρεία του Χειρουργικού τμήματος με προγραμματισμένα διαδυκτιακά ραντεβού:
  • Από την Τετάρτη 02/02/2022 Ιατρείο Προεγχειριτικού Ελέγχου (Όχι Αναισθησιολογικής Εκτίμησης)
  • Από την Τρίτη 15/02/2022 Ιατρείο Κατακλίσεων
  • Από την Τρίτη 15/02/2022 Ιατρείο Μαστού
 
Κωνσταντίνος Α. Κούτρας
2513-50-1703
Προϊστάμενος Γραμματείας Ε.Ι.
Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας