ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Τα ραντεβού του Νοσοκομείου Καβάλας για τον μήνα Οκτώβριο 2023, θα ανοίξουν την Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου, στις 14:30.

 
Κωνσταντίνος Α. Κούτρας
2513-50-1847
Προϊστάμενος Γραμματείας Ε.Ι.
Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας