Δελτίο Τύπου 4η ΥΠΕ - Ανθρωπιστική βοήθεια

Το Δελτίο Τύπου και το φωτογραφικό υλικό είναι διαθέσιμα προς λήψη.
Φωτογραφίες