ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Τα ραντεβού του Νοσοκομείου Καβάλας για τον μήνα ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 2022, θ΄ανοίξουν την Δευτέρα 29 Αυγούστου και ώρα 14:30.
 
Κωνσταντίνος Α. Κούτρας
2513-50-1703
Προϊστάμενος Γραμματείας Ε.Ι.
Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας