Διάθεση δια του στόματος αντιϊκής θεραπείας Paxlovid

Η χορήγηση του αντιϊκού φαρμάκου Paxlovid από τα φαρμακεία των Νοσοκομείων αρμοδιότητας της 4ης ΥΠΕ Μακεδονίας και Θράκης, αποτυπώνεται στον πίνακα που ακολουθεί, με το ωράριο λειτουργίας και τα τηλέφωνα επικοινωνίας των φαρμακείων.
 
paxlovid_31_01_2024-(3).jpg
 
O Διοικητής
της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας
Μακεδονίας και Θράκης