Σταδιακή Επιστροφή στην Κανονική Λειτουργεία

Στα πλαίσια επιστροφής στην κανονική λειτουργία του Γ.Ν.Καβάλας, ενημερώνουμε τους πολίτες ότι από 11 Μαΐου 2020, ξεκινά η σταδιακή λειτουργία των Τακτικών Ιατρείων.
Ο προγραμματισμός των ραντεβού θα γίνεται κυρίως διαδικτυακά στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου, και κατ΄ εξαίρεση τηλεφωνικά στον αριθμό 2513501700.
Παράκληση να προσέρχονται στο Νοσοκομείο μόνο όσοι πολίτες έχουν προγραμματισμένο ραντεβού, σας ενημερώνουμε ότι θα γίνεται έλεγχος στην πύλη εισόδου.
Για την ασφάλεια όλων μας παρακαλούμε τους πολίτες να τηρούν με ευλάβεια τις παρακάτω οδηγίες:
  • Η προσέλευση να γίνεται το πολύ 20 λεπτά πριν την προγραμματισμένη ώρα του ραντεβού τους και χωρίς συνοδό, εφόσον το επιτρέπει η κατάστασή τους.
  • Να τηρούνται οι κανόνες ατομικής υγιεινής και οι προϋποθέσεις κοινωνικής απόστασης.
  • Η χρήση της μάσκας είναι υποχρεωτική.
  • Μετά την εκτέλεση του ραντεβού παρακαλούμε τους πολίτες να αποχωρούν άμεσα από το χώρο του Νοσοκομείου για να μην δημιουργείτε συνωστισμός, τυχόν αποτελέσματα εργαστηριακών εξετάσεων υπάρχει δυνατότητα να αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
     
                                                  
                                                                     Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν.ΚΑΒΑΛΑΣ
 
                                                                     ΚΛΕΙΤΣΙΩΤΗΣ Χ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ