ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Το Ιατρείο Ακοής &  Ιλίγγου αφορά Βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Πραγματοποιούνται όλες οι εξετάσεις για
την ακοή και τον ίλιγγο, ως εξής:
 
  • Τονικό ακουόγραμμα
  • Τυμπανομετρία
  • Ακουομετρία ελευθέρου πεδίου
  • Παχυιδοακουομετρία
  • Ομιλητική Ακουομετρία
  • Βιντεονυσταγμογραφία
  • Προκλητά Δυναμικά Εγκεφαλικού στελέχους
  • Ωτοακουστικές εκπομπές
 
Κωνσταντίνος Α. Κούτρας
2513-50-1703
Προϊστάμενος Γραμματείας Ε.Ι.
Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας