Λειτουργία νέου Ιατρείου

Σας γνωρίζουμε ότι από τον Απρίλιο 2022, θα ξεκινήσει η λειτουργία του νέου « ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΕΠΑΝΕΚΤΙΜΗΣΗΣ COVID 19 » , της Α΄ Πνευμονολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου Καβάλας.
Το Ιατρείο θα λειτουργεί κατόπιν προγραμματισμένου διαδικτυακού ραντεβού και απαιτείται παρέλευση περίπου δυο (2) μηνών από την θετικοποίηση του ασθενούς (για να είναι αξιόπιστη η εκτίμηση), καθώς και αρνητικό Rapid Test  24 ωρών.
 
Κωνσταντίνος Α. Κούτρας
2513-50-1703
Προϊστάμενος Γραμματείας Ε.Ι.
Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας