Ενημέρωση για μεταφορά Ραντεβού Γυναικολογικού Ιατρείου

Σας γνωρίζουμε ότι με εντολή του Δ/ντή του Μ/Γυναικολογικού τμήματος μεταφέραμε 30 ασθενείς στα πρωινά ιατρεία του τμήματος στον μήνα ΜΑΡΤΙΟ 2023.
 
 
Κωνσταντίνος Α. Κούτρας
2513-50-1703
Προϊστάμενος Γραμματείας Ε.Ι.
Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας